Test IQ

Test IQ

Dong Khac Cuong @ iqtest.vn
Bạn không được xuất bản một phần hoặc toàn bộ bài test nếu không có sự đồng ý của iqtest.vn. Vui lòng không đưa ra đáp án, lời giải cho đáp án ở bất kỳ nơi công cộng nào.
Câu hỏi mẫu:

Bạn sẽ tìm hình còn thiếu để điền vào dấu chấm hỏi sao cho hợp logic nhất. Trong hình trên giữa 2 phương án a và b thì phương án a hợp logic hơn nên nó sẽ là đáp án đúng của câu hỏi.

Bắt đầu test (bạn chú ý lựa chọn đúng đáp án tránh chọn nhầm, 1 số người muốn chọn đáp án này nhưng lại đánh nhầm vào đáp án khác, ví dụ bạn thấy b là đáp án đúng nhưng lại ấn nhầm vào dấu tròn đáp án c):

  1 

  a b c d

 2 

  a b c d

 3 

  a b c d

 4 

  a b c d

 5 

  a b c d

 6 

  a b c d

 7 

  a b c d e f

 8 

  a b c d e f

 9 

  a b c d

 10 

  a b c d e f

 11 

  a b c d e f g h

 12 

  a b c d e f g h

 13 

  a b c d

 14 

  a b c d e f g h

 15 

  a b c d e f

 16 

  a b c d e f g h

 17 

  a b c d e f

 18 

  a b c d e f

 19 

  a b c d e f

 20 

  a b c d e f g h

 21 

  a b c d e f g h

 22 

  a b c d e f g h

 23 

  a b c d e f g h

 24 

  a b c d e f

 25 

  a b c d e f

 26 

  a b c d e f g h

 27 

  a b c d e f g h

 28 

  a b c d e f

 29 

  a b c d e f g h

 30 

  a b c d e f

 31 

  a b c d e f g h

 32 

  a b c d e f g h

 33 

  a b c d e f g h

 34 

  a b c d e f g h

 35 

  a b c d e f

 36 

  a b c d e f

 37 

  a b c d e f g h

 38 

  a b c d e f g h

 39 

  a b c d e f g h

 40 

  a b c d e f g h

 41 

  a b c d e f g h

 42 

  a b c d e f

 43 

  a b c d e f g h

 44 

  a b c d e f g h

 45 

  a b c d e f g h

 46 

  a b c d e f g h

 47 

  a b c d e f g h

 48 

  a b c d e f g h

 49 

  a b c d e f

 50 

  a b c d e f g h

 51 

  a b c d e f g h

 52 

  a b c d e f g h

 53 

  a b c d e f g h

 54 

  a b c d e f g h

 55 

  a b c d e f g h

 56 

  a b c d e f g h

 57 

  a b c d e f g h

 58 

  a b c d e f g h

 59 

  a b c d e f g h

 60 

  a b c d e f g h

(Lưu ý: Bạn không dùng phím F5 hoặc refresh trên trình duyệt, nếu F5 hoặc refresh dữ liệu của bạn sẽ mất hết)
mensa iq test | mensa test