Phạm Thu Hương

Viet Nam High IQ Society thành viên 577:

Họ tên: Phạm Thu Hương
Năm sinh : 1992
Nơi ở: tập thể Z191 - Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội
Tốt nghiệp ngành Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Email: pthuong.0110@gmail.com

mensa iq test | mensa test