Trần Phương Linh

Viet Nam High IQ Society thành viên 578:

Họ tên: Trần Phương Linh
Năm sinh : 1990
Nơi ở: TPHCM
Quan điểm cuộc sống: Tôn trọng người khác & muốn người khác cũng tôn trọng mình

Email: phuonglinhhs08@gmail.com

mensa iq test | mensa test