Nguyễn Đình Nam

Viet Nam High IQ Society thành viên 388:

1. Họ và tên: Nguyễn Đình Nam
2. Năm sinh: 1993
3. Nơi ở hiện tại: Bùi Ngọc Dương, Hà Nội
Các thông tin khác:
1. Nguyên quán: Thôn Ngà - Phương Hưng - Gia Lộc - Hải Dương
2. Tốt nghiệp trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội
3. Sở thích: về máy tính và khoa học đời sống
4. Môn yêu thích : toán, lí, hoá
5. Quan điểm sống: sống không có lỗi với bản thân và mọi người xung quanh.

Email: saobang9x46@yahoo.com.vn

mensa iq test | mensa test