Lê Thanh Phong

Viet Nam High IQ Society thành viên 364:

Họ và tên : Lê Thanh Phong .
Năm sinh: 1991
Nơi ở : Đà Lạt.

Email: aloneghost_5412@yahoo.com

mensa iq test | mensa test