Hoàng Chí Linh

Viet Nam High IQ Society thành viên 606:

Họ tên: Hoàng Chí Linh
Năm sinh : 1986
Nơi ở: Hà Nội
Giới thiệu bản thân: Nghề nghiệp: PGĐ Trung Tâm SDC - EcoIT Corp
Sở thích : IT
Quan điểm cuộc sống: Hãy cứ làm và rồi bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng

Email : linhhc@ecoit.asia

mensa iq test | mensa test