Vũ Thị Thu Thanh

Viet Nam High IQ Society thành viên 571:

Họ tên: Vũ Thị Thu Thanh
Năm sinh : 1993
Nơi ở: Khu tập thể 502.Nịnh Tịnh 3.Phường 9.TP Tuy Hòa.Tỉnh Phú Yên

Email: thuthanh.vu105@gmail.com

mensa iq test | mensa test