Trần Văn Phi

Viet Nam High IQ Society thành viên 647:

Họ tên: Trần Văn Phi
Năm sinh : 1988
Nơi ở: Huế
Sở thích: Yêu thích học hỏi và thử thách, thích sự sôi động!

Email: cargill.tranphi@gmail.com

mensa iq test | mensa test