Nguyễn Hoàng Anh

Viet Nam High IQ Society thành viên 430:

1. Họ và tên: Nguyễn Hoàng Anh
2. Năm sinh: 1991
3. Nơi ở: Hà Nội

Sở thích: đam mê công nghệ, yêu thích công việc lập trình phần mềm.
Quan điểm sống: Hãy cố gắng cho đi thật nhiều khi bạn còn có thể. Sống hết
mình vì mọi người.

Email: nguyenhoanganh.1190@gmail.com

mensa iq test | mensa test