Hạng Duy Khiêm

Viet Nam High IQ Society thành viên 515:

Họ và tên: Hạng Duy Khiêm
Năm sinh: 1995
Nơi ở: Tp Hồ Chí Minh

Email: deank1991@yahoo.com

mensa iq test | mensa test