Nguyễn Quốc Việt

Viet Nam High IQ Society thành viên 477:

Họ tên: Nguyễn Quốc Việt
Năm sinh: 1994
Nơi ở: Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Email: dduck045@gmail.com

mensa iq test | mensa test