Nguyễn Đức Trung

Viet Nam High IQ Society thành viên 408:

*1.* Họ và tên: Nguyễn Đức Trung
*2.* Năm sinh: 1986
*3.* Nơi ở: Trần Duy Hưng, Hà Nội
Sở thích: máy tính, du lịch, đá bóng, bi-a ...

Email: trungnd153@gmail.com

mensa iq test | mensa test