Đào Thành Chung

Viet Nam High IQ Society thành viên 551:

Họ tên: Đào Thành Chung
Năm sinh : 1993
Nơi ở: Ngọc Hà, Hà Nội

Email: chung_school@yahoo.com









mensa iq test | mensa test