Nguyễn Duy Khanh

Viet Nam High IQ Society thành viên 365:

Họ và tên: Nguyễn Duy Khanh
Năm sinh: 1994
Nơi ở: Tây Ninh
Sở thích: Âm nhạc và truyện*

Email: ndknguyenduykhanh@gmail.com

mensa iq test | mensa test