Ngô Lê Nhật Minh

Viet Nam high IQ society thành viên 82:


Họ và tên: Ngô Lê Nhật Minh
Tuổi: 21 (1990)
Email: dragonballnm90@gmail.com
Sở thích : thử thách.
Câu cửa miệng : Why not !

mensa iq test | mensa test