Suri Nguyễn

Viet Nam High IQ Society thành viên 511:

1. Tên: Suri Nguyễn
2. Ngày sinh: 08/11/1996
3. Nơi ở: Thái Nguyên

Email: suri.nguyen81196@yahoo.com

mensa iq test | mensa test