Đỗ Tuấn Việt

Viet Nam High IQ Society thành viên 35:

1. Họ và tên : Đỗ Tuấn Việt
2. Tuổi : 23
3. Nơi ở : Hà Nội
4. Email: zmovit@yahoo.com.vn

Sở thích : Toán học , Game , Bóng đá , nghe nhạc ...

mensa iq test | mensa test