Nguyễn Đức Hưng

Viet Nam High IQ Society thành viên 395:

Họ và tên: Nguyễn Đức Hưng
Ngày sinh: 6/6/1991
Nơi ở: TP. Hồ Chí Minh
Giới tính: Nam
Giới thiệu bản thân: Hiện là nhân viên ở bộ phận kỹ thuật trong Công ty
viễn thông SunOcean. Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp Tôn Đức Thắng năm 2011.
Sở thích: Game, Đọc sách, Nghe nhạc, Kiếm thuật, Võ thuật, Đá bóng và một số hoạt
động thể thao khác.

Email: fantasyzero70@yahoo.com

mensa iq test | mensa test