Nguyễn Trung Kiên

Viet Nam High IQ Society thành viên 470:

1. Họ và tên: Nguyễn Trung Kiên
2. Năm sinh: 2003
3. Nơi ở: Bắc Ninh

Email: thumaybn@yahoo.com

mensa iq test | mensa test