Nguyễn Trọng Hiếu

Viet Nam High IQ Society thành viên 334:

Họ tên: Nguyễn Trọng Hiếu
Năm sinh: 1989
Quê quán: Tiền Giang,
Nơi ở: TpHCM.

Sở thích: đi du lịch trên toàn thế giới để có thể hiểu biết
được nhiều nền văn hóa khác nhau.
Quan niệm sống: phải làm sao sống có ý nghĩa, mỗi ngày phải làm
tốt hơn ngày hôm trước.
Rất vui được gia nhập vào cộng đồng VNHiQ-II.

Email: hieu126@gmail.com

mensa iq test | mensa test