Nguyễn Thanh Trung

Viet Nam High IQ Society thành viên 358:

*1.* Họ và tên: Nguyễn Thanh Trung
*2.* Năm sinh: 1988
*3.* Nơi ở: TPHCM

Comment: Mình nghĩ tâm lí và sức khỏe cũng ảnh hưởng nhiều đến kết quả
IQ, mọi người tham gia nên chọn thời điểm phù hợp để kiểm tra nhé! Chúc
vui^^

Email: jackyt2me@gmail.com

mensa iq test | mensa test