Nguyễn Nhật Đức

Viet Nam High IQ Society thành viên 416:

1.Họ và tên: Nguyễn Nhật Đức
2.Năm sinh: 1995
3.Nơi ở: đường Nguyễn Khoái- Hà Nội
Sở thích: xoay rubik, đánh cầu lông, nghe nhạc, đọc truyện ma kinh dị.
Quan điểm về cuộc sống: sống và làm việc theo sở thích.

Email: nguyen_nhat_duc@yahoo.com

mensa iq test | mensa test