Bernhard Junker

                            Viet Nam high IQ society thành viên thứ 8 (Honorary Member):

 

Tên: Bernhard Junker

Tuổi: 44

Giới tính: Nam 

Đến từ: Đức

Nghề nghiệp: Chuyên viên kỹ thuật.

Đông thời là: thành viên của Cerebrals Society.

Trong thư ông gửi có đoạn viết:

 

 "...Vietnam is very exotic for us european.But I like the Asian culture very much!..."
 

Tạm dịch: Việt Nam rất lạ đối với những người châu Âu chúng tôi. Nhưng tôi rất thích nền văn hóa châu Á.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mensa iq test | mensa test