Đặng Ngọc Nam

Viet Nam high IQ society thành viên 87:


Họ và tên: Đặng Ngọc Nam
Tuổi : 19
Nơi ở: TP. Hồ Chí Minh
Email: ngocnam00911@yahoo.com
Giới thiệu bản thân : Bản thân mình không có gì nổi trội hay đặc biệt, tình cờ mò mẫm vào test IQ của VNHIQ và cảm thấy có hứng thú nên muốn gia nhập cộng đồng VNHIQ.

mensa iq test | mensa test