Bùi Quốc Việt

Viet Nam High IQ Society thành viên 28:

1. Họ và tên : Bùi Quốc Việt
2. Tuổi: 23
3. Nơi ở : Đồng Tháp
4. Email: diepdaihung@yahoo.com

mensa iq test | mensa test