Tô Quang Minh

Viet Nam High IQ Society thành viên 632:

Họ tên: Tô Quang Minh
Năm sinh : 1991
Nơi ở: Bình Dương
Giới thiệu bản thân: Tốt nghiệp Y dược TP HCM, nhưng không thích ngành này vì bị cha mẹ ép học, thích ngành về âm nhạc nghệ thuật.
Mong muốn trở thành nghệ sĩ dương cầm, vĩ cầm, nhạc trưởng, nếu có thể thì sáng tác được tác phẩm nào hay tác phẩm đó.
Hai nhà soạn nhạc yêu thích nhất, nhì: Beethoven, Mozart.
Lý tưởng, triết lý sống: tất cả nằm trong Bản giao hưởng số 9 của Beethoven.

Email: toquangm@yahoo.com.vn

mensa iq test | mensa test