Võ Đại Dương

Viet Nam High IQ Society thành viên 465:

1. Họ và tên: Võ Đại Dương
2. Năm sinh: 1990
3. Nơi ở: TP.Vinh, Nghệ An

Email: oceanduong2002@yahoo.com

mensa iq test | mensa test