Phạm Thị Kim

Viet Nam High IQ Society thành viên 421:

1. Họ và tên: Phạm Thị Kim
2. Năm sinh: 1987
3. Nơi ở: Minh Khai - TP Nam Định - tỉnh Nam Định

Email: silver_m00n_847@yahoo.com

mensa iq test | mensa test