Nguyễn Trần Xuân Bách

Viet Nam High IQ Society thành viên 446:

1. Họ và tên: Nguyễn Trần Xuân Bách
2. Năm sinh: 1993
3. Nơi ở: Canberra, Australia
4.Tốt nghiệp Đại học quốc gia Úc (Australia National University).
5.Sở thích: Giải quyết những vấn đề khó.
6. Triết lý sống: Nothing is impossible.

Email: xuan_bach64@yahoo.com

mensa iq test | mensa test