Trần Đình Gia Khương

Viet Nam High IQ Society thành viên 531:

Họ tên: Trần Đình Gia Khương
Năm sinh : 1985
Nơi ở: TPHCM

Email: tdgkhuong2003@yahoo.com

mensa iq test | mensa test