Nông Thanh Hải

Viet Nam High IQ Society thành viên 514:

1.Họ và tên: Nông Thanh Hải
2.Năm sinh: 1993
3. Nơi ở: Hà Nội
Quê quán:Bắc Quang - Hà Giang
Sở thích: đánh cầu lông, chơi game ( AOE), vẽ, lướt web
Danh ngôn ưa thích: Không có gì là thất bại - tất cả chỉ là thử thách.

E mail: Hari.pro93@gmail.com.vn

mensa iq test | mensa test