Nguyễn Hoàng Long

Viet Nam High IQ Society thành viên 401:

*1.* Họ và tên: Nguyễn Hoàng Long
*2.* Năm sinh: 1990
*3.* Nơi ở: Nguyễn Đình Chiểu P2 Q3 TPHCM

Email: hlong2712@gmail.com

mensa iq test | mensa test