Dương Thuỳ Trang

Viet Nam High IQ Society thành viên 325:

1. Họ và tên: Dương Thuỳ Trang
2. Năm sinh: 1993
3. Nơi ở: Hà Nội

Email: trangthuy_a27@yahoo.com

mensa iq test | mensa test