Phan Văn Đậm

Viet Nam high IQ society thành viên 45:

Họ và tên: Phan Văn Đậm
Tuổi: 24
Nơi ở: Tp. Hồ Chí Minh
Email: damfanzang@yahoo.com

mensa iq test | mensa test