Nông Thị Hoài Thương

Viet Nam High IQ Society thành viên 384:

1. Họ và tên: Nông Thị Hoài Thương
2. Ngày sinh: 01/09/1995
3. Nơi ở: tổ 1 phường Tân Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Câu nói yêu thích : đừng để tuổi trẻ trôi qua mà không lưu lại dấu ấn :D

Email: gem_crystal_ctk20@yahoo.com.vn

mensa iq test | mensa test