Phạm Tấn Phát

Viet Nam high IQ society thành viên 61:

1. Họ và tên: Phạm Tấn Phát
2. Tuổi: 21 (1990)
3. Nơi ở: TP HCM
4. email: tanphat.leo@gmail.com

mensa iq test | mensa test