Lê Duy Phước Thuận

Viet Nam High IQ Society thành viên 545:

Họ tên: Lê Duy Phước Thuận
Năm sinh : 1988
Nơi ở: Đà Nẵng

Email: leduyphuocthuan@gmail.com

mensa iq test | mensa test