Ngô Tấn Sanh

Viet Nam High IQ Society thành viên 346:

Họ tên: Ngô Tấn Sanh
Năm sinh: 1994
Nơi ở : Đà Nẵng.

Email: sanh1994@yahoo.com

mensa iq test | mensa test