Chu văn Đức

Viet Nam High IQ Society thành viên 50:

1. Họ và tên : Chu văn Đức
2. Tuổi : 20
3. Nơi ở :Tp HCM
4. Email: vanduc719@yahoo.com.vn

mensa iq test | mensa test