Nguyễn Thái Bình

1. Họ và tên: Nguyễn Thái Bình
2. Năm sinh: 1981
3. Nơi ở: Đăk Lăk

Email: nguyenthaib81@yahoo.com

mensa iq test | mensa test