Nguyễn Quốc Hoàng

Viet Nam high IQ society thành viên 62:

Họ và tên: Nguyễn Quốc Hoàng
Tuổi: 21 (1990)
Nơi đang ở: Hà Nội
Email: thelahet1702@yahoo.com
Sở thích: ăn được ngủ được là tiên nên mình thich 2 cái này nhất,
Quan điểm sống: biết đúng mà không làm là dại, biết sai vẫn làm là ngu ngốc


Thành viên Nguyễn Quốc Hoàng

mensa iq test | mensa test