Đỗ Huy Hoàng

Viet Nam High IQ Society thành viên 14:

Tên: Đỗ Huy Hoàng

Ngày sinh:4/3/1988 ( giấy khai sinh là 17/2/1987)

Sở thích: Games, trắc nghiệm IQ, sáng tạo, thích khảo cổ học, chiêm tinh học, tâm lý học, số học.

Ghét: ghét những gì đơn giản và đơn điệu.

Sợ: không sợ con gì trừ con người.

mensa iq test | mensa test