Bùi Ngọc Hiếu

Viet Nam high IQ society thành viên 67:


Họ và tên : Bùi Ngọc Hiếu
Tuổi : 24 (1987)
Nơi ở : TPHCM
Email: lonely_souls555@yahoo.com
Sở thích: bóng đá, thích thư giãn, trò chuyện cùng bạn bè
Quan điểm sống : never give up,:D

mensa iq test | mensa test