Thành viên VNHIQ society Đồng Khắc Cường đủ điều kiện gia nhập 2 tổ chức IQ Quốc tế tỷ lệ 1 trên 1 tỷ, IQ tối thiểu 196!

Thành viên VNHIQ anh Đồng Khắc Cường trong lần đầu gửi đã đạt điểm số 29/30 bài test Numerus, qua đó giúp anh xếp thứ nhất trong lịch sử 15 năm tồn tại của bài test. Anh đồng thời cũng vượt qua 5 người khác được đánh giá chỉ số IQ tỷ lệ 1 tỷ người mới có 1 (2 đến từ Châu Âu, 2 đến từ Châu Á và 1 đến từ Châu Mỹ).
Kết quả đó giúp anh đủ điều kiện gia nhập 2 tổ chức 1 phần tỷ là Nano Society (có 3 thành viên, điều kiện tối thiểu IQ 190 SD15) và ESOTERIQ society (có 10 thành viên, điều kiện tối thiểu IQ 196) tương đương IQ 244 SD24.

Tác giả bài test Ivan Ivec - giáo sư toán học, ông xếp hạng 16 người thông minh nhất thế giới theo Yahoo Link, sáng lập nhiều tổ chức IQ cao Quốc tế như Nano Society, Ultima Society, Grand Society, Universal Society, Real IQ Society, Intruellect Society... Năm 2012 ông được tạp chí danh tiếng Business Insider chọn là người được đề cử ra 16 bài test tốt nhất dành cho thiên tài Link. Ivan Ivec (1976) được coi là 1 thần đồng toán học khi đạt huy chương toán Quốc tế và đứng thứ nhất trong kỳ thi có 50 nghìn học sinh giỏi toán tham gia năm 1994.


Link:
World famous IQ scores

mensa iq test | mensa test