VNHIQ vui mừng chào đón thêm 310 thành viên mới nâng tổng số thành viên lên 600!

Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Bảo Ninh đã trở thành thành viên thứ 600 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Đỗ Minh Hiếu đã trở thành thành viên thứ 599!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Hoàng Nhựt đã trở thành thành viên thứ 598 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Vĩnh Nghiêm đã trở thành thành viên thứ 597Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Lâm Thị Ngọc Bích đã trở thành thành viên thứ 596 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Hoàng Vũ Đức đã trở thành thành viên thứ 595!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Thành Tâm đã trở thành thành viên thứ 594 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Hồ Tuấn Anh đã trở thành thành viên thứ 593!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Mạnh Dũng đã trở thành thành viên thứ 592 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Hoàng Ngọc Gia Long đã trở thành thành viên thứ 591!


Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã trở thành thành viên thứ 590 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Văn Duy Thái đã trở thành thành viên thứ 589!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Hữu Lượng đã trở thành thành viên thứ 588 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Minh Sang đã trở thành thành viên thứ 587!


Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Đoàn Nhật Minh đã trở thành thành viên thứ 586 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Trương Phước Nhựt đã trở thành thành viên thứ 585!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Doãn Văn Hiến đã trở thành thành viên thứ 584 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Lê Xuân Thảo đã trở thành thành viên thứ 583!


Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Tấn Vũ đã trở thành thành viên thứ 582 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Phạm Vân Anh đã trở thành thành viên thứ 581!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Anh Cường đã trở thành thành viên thứ 580 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Lưu Quốc Anh đã trở thành thành viên thứ 579!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Trần Phương Linh đã trở thành thành viên thứ 578 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Phạm Thu Hương đã trở thành thành viên thứ 577!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Võ Công Tuấn đã trở thành thành viên thứ 576 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Đỗ Quỳnh Hương đã trở thành thành viên thứ 575!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Võ Hồng Hà đã trở thành thành viên thứ 574 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Lan Hương đã trở thành thành viên thứ 573Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Xuân Phương đã trở thành thành viên thứ 572 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Vũ Thị Thu Thanh đã trở thành thành viên thứ 571!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Hoàng Ngọc Tuyên đã trở thành thành viên thứ 570 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Văn Tú đã trở thành thành viên thứ 569!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Thanh Sang đã trở thành thành viên thứ 568 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Ngô Minh Thành đã trở thành thành viên thứ 567!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Đặng Quang Vinh đã trở thành thành viên thứ 566 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Huy Hoàng đã trở thành thành viên thứ 565!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Phương Anh đã trở thành thành viên thứ 564 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Võ Quốc Tùng đã trở thành thành viên thứ 563!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Khánh Thuận đã trở thành thành viên thứ 562 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Hà Tuấn Anh đã trở thành thành viên thứ 561!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Đỗ Xuân Tân đã trở thành thành viên thứ 560 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Thị Thu Hoài đã trở thành thành viên thứ 559!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Hữu Thắng đã trở thành thành viên thứ 558 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Thành Trung đã trở thành thành viên thứ 557!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Đoàn Thị Hà Thủy đã trở thành thành viên thứ 556 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Phạm Đỗ Linh Ấn đã trở thành thành viên thứ 555!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Đỗ Thị Thanh Ngân đã trở thành thành viên thứ 554 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Thị Ka Ly đã trở thành thành viên thứ 553!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Trần Văn Mãn đã trở thành thành viên thứ 552 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Đào Thành Chung đã trở thành thành viên thứ 551!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Phan Khắc Nguyên Khôi đã trở thành thành viên thứ 550 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Cao Phong đã trở thành thành viên thứ 549!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Thanh Huy đã trở thành thành viên thứ 548 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Thái Minh Tú đã trở thành thành viên thứ 547!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Phạm Văn Tuyền đã trở thành thành viên thứ 546 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Lê Duy Phước Thuận đã trở thành thành viên thứ 545!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Trần Minh Tú đã trở thành thành viên thứ 544 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Ngô Văn Lĩnh đã trở thành thành viên thứ 543!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Phan Huỳnh Huy Hoàng đã trở thành thành viên thứ 542 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Lưu Quỳnh Vân đã trở thành thành viên thứ 541!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Phạm Hữu Công Thành đã trở thành thành viên thứ 540 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Trần Phương Liên đã trở thành thành viên thứ 539!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Trần Quang Huy đã trở thành thành viên thứ 538 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Cao Thu Phương đã trở thành thành viên thứ 537!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Trọng Tín đã trở thành thành viên thứ 536 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Văn Hoàng Tùng đã trở thành thành viên thứ 535!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Hoàng Văn Hiệp đã trở thành thành viên thứ 534 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Nhật Quang đã trở thành thành viên thứ 533!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Phan Minh Diệu đã trở thành thành viên thứ 532 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Trần Đình Gia Khương đã trở thành thành viên thứ 531!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Đặng Việt Thanh đã trở thành thành viên thứ 530 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Lê Quang Trung đã trở thành thành viên thứ 529!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Hồ Hoàng Tùng đã trở thành thành viên thứ 528 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đã trở thành thành viên thứ 527!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Việt Hoàng đã trở thành thành viên thứ 526 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Bùi Anh Khoa đã trở thành thành viên thứ 525!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Tôn Thất Kim đã trở thành thành viên thứ 524 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Bùi Thị Thanh Chuyên đã trở thành thành viên thứ 523!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Thị Lệ Sương đã trở thành thành viên thứ 522 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Phan Lê Hồng Đức đã trở thành thành viên thứ 521!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Đặng Thị Hồng Cương đã trở thành thành viên thứ 520 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Võ Kỳ Long đã trở thành thành viên thứ 519!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Lê Diệu Linh đã trở thành thành viên thứ 518 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Mai Công Sơn đã trở thành thành viên thứ 517!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Anh Tuấn đã trở thành thành viên thứ 516 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Hạng Duy Khiêm đã trở thành thành viên thứ 515!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nông Thanh Hải đã trở thành thành viên thứ 514 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Phạm Thùy Linh đã trở thành thành viên thứ 513!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Văn Tuấn đã trở thành thành viên thứ 512 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Suri Nguyễn đã trở thành thành viên thứ 511!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Lê Đình Cường đã trở thành thành viên thứ 510 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Trịnh Đức Dũng đã trở thành thành viên thứ 509Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Ili Thanh Thi đã trở thành thành viên thứ 508 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Văn Nhật Vũ đã trở thành thành viên thứ 507!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Đinh Văn Liêm đã trở thành thành viên thứ 506 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Thanh Bình đã trở thành thành viên thứ 505!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Võ Đông Quân đã trở thành thành viên thứ 504 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Lê Hữu Tuyên đã trở thành thành viên thứ 503!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Lưu Công Tới đã trở thành thành viên thứ 502 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Tiến Độ đã trở thành thành viên thứ 501!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Minh Huy đã trở thành thành viên thứ 500 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Đàm Thị Huệ đã trở thành thành viên thứ 499!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Hoàng Ngọc Hưng đã trở thành thành viên thứ 498 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Dương Chí Hồng đã trở thành thành viên thứ 497Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Huỳnh Công Duy đã trở thành thành viên thứ 496 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Đậu Hồng Quân đã trở thành thành viên thứ 495!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Phạm Tiến Đạt đã trở thành thành viên thứ 494 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Huy Hưng đã trở thành thành viên thứ 493!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Lương Dũng Nhân đã trở thành thành viên thứ 492 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Trần Đình Phi đã trở thành thành viên thứ 491!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Lê Thế Vinh đã trở thành thành viên thứ 490 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Đoàn Thị Ngọc Mai đã trở thành thành viên thứ 489!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Lý Chí Cường đã trở thành thành viên thứ 488 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Thanh Tùng đã trở thành thành viên thứ 487!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Triệu Hùng đã trở thành thành viên thứ 486 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Trọng Nhân đã trở thành thành viên thứ 485!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Đặng Thanh Tòng đã trở thành thành viên thứ 484 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Hoàng Thanh Long đã trở thành thành viên thứ 483!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Hoàng Hồ Huỳnh Thông đã trở thành thành viên thứ 482 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Dương Hải Đăng đã trở thành thành viên thứ 481!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Lê Công Huy đã trở thành thành viên thứ 480 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Xuân Hoàng đã trở thành thành viên thứ 479!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Lê Trần Khắc Tuấn đã trở thành thành viên thứ 478 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Quốc Việt đã trở thành thành viên thứ 477!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Phạm Đức Linh đã trở thành thành viên thứ 476 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Hoàng Minh Đức đã trở thành thành viên thứ 475!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Lê Văn Công đã trở thành thành viên thứ 474 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Đức Khải đã trở thành thành viên thứ 473Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Trần Xuân Hạnh đã trở thành thành viên thứ 472 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Phạm Trần Ngân Hà đã trở thành thành viên thứ 471!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Trung Kiên đã trở thành thành viên thứ 470 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Vũ Công Chiến đã trở thành thành viên thứ 469!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Lê Hải Phong đã trở thành thành viên thứ 468 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Đoàn Trung Hiếu đã trở thành thành viên thứ 467!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Duy Tiên đã trở thành thành viên thứ 466 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Võ Đại Dương đã trở thành thành viên thứ 465!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Trương Đức Châu đã trở thành thành viên thứ 464 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Tống Văn Hiệp đã trở thành thành viên thứ 463!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Vũ Văn Quỳnh đã trở thành thành viên thứ 462 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Lê Nhi Linh đã trở thành thành viên thứ 461!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Đặng Hữu Thanh Hà đã trở thành thành viên thứ 460 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Hồng Thanh đã trở thành thành viên thứ 459!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Bùi Lê Minh Phương đã trở thành thành viên thứ 458 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Phan Huỳnh Huy Hoàng đã trở thành thành viên thứ 457!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Trịnh Quang Huy đã trở thành thành viên thứ 456 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Vũ Khánh Dương đã trở thành thành viên thứ 455!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Hàn Nhật Thanh đã trở thành thành viên thứ 454 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Quốc Khánh đã trở thành thành viên thứ 453!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Hoàng Ngọc Việt đã trở thành thành viên thứ 452 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Thanh Thảo đã trở thành thành viên thứ 451!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Hồng Diễm đã trở thành thành viên thứ 450 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Trần Xuân Giản đã trở thành thành viên thứ 449!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Trần Hà Vân đã trở thành thành viên thứ 448 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Phạm Hòa Đức đã trở thành thành viên thứ 447!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Trần Xuân Bách đã trở thành thành viên thứ 446 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Đinh Thị Thùy Dung đã trở thành thành viên thứ 445!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Võ Thiện Trung đã trở thành thành viên thứ 444 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Lê Khắc Duy đã trở thành thành viên thứ 443!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Trường Oai đã trở thành thành viên thứ 442 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Biên Giới đã trở thành thành viên thứ 441!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Đỗ Quốc Hùng đã trở thành thành viên thứ 440 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Phan Thuận An đã trở thành thành viên thứ 439!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Phí Văn Hoàn đã trở thành thành viên thứ 438 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Đoàn Văn Anh đã trở thành thành viên thứ 437!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Lê Tuyết Hạnh đã trở thành thành viên thứ 436 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Đào Thanh Tùng đã trở thành thành viên thứ 435!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Lã Thị Hoa Hiên đã trở thành thành viên thứ 434 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Tiến Phát đã trở thành thành viên thứ 433!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Đồng Minh Đức đã trở thành thành viên thứ 432 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Thị Ngọc Hân đã trở thành thành viên thứ 431!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Hoàng Anh đã trở thành thành viên thứ 430 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Thị Khánh Tâm đã trở thành thành viên thứ 429!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Thanh Tùng đã trở thành thành viên thứ 428 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Phạm Thị Tường An đã trở thành thành viên thứ 427!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Vũ Minh Đức đã trở thành thành viên thứ 426 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Bùi Bằng Việt đã trở thành thành viên thứ 425!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Đinh Công Lập đã trở thành thành viên thứ 424 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Tùng Lâm đã trở thành thành viên thứ 423!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Trần Trường Thành đã trở thành thành viên thứ 422 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Phạm Thị Kim đã trở thành thành viên thứ 421!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Phạm Hoài Đức đã trở thành thành viên thứ 420 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Vũ Anh Phương đã trở thành thành viên thứ 419!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Đức Thuật đã trở thành thành viên thứ 418 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Vũ Ngọc Linh đã trở thành thành viên thứ 417!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Nhật Đức đã trở thành thành viên thứ 416 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Tạ Ngọc Thiên Vũ đã trở thành thành viên thứ 415!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Hàn Văn Thắng đã trở thành thành viên thứ 414 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Hoàng An Khang đã trở thành thành viên thứ 413!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Trần Quách Hoàng Tùng đã trở thành thành viên thứ 412 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Đinh Bá Thi Sinh đã trở thành thành viên thứ 411!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Vũ Thị Anh Thơ đã trở thành thành viên thứ 410 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Điền Quang Huy đã trở thành thành viên thứ 409Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Đức Trung đã trở thành thành viên thứ 408 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Trần Trọng đã trở thành thành viên thứ 407!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Thạc Việt đã trở thành thành viên thứ 406 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Lê Quốc Huy đã trở thành thành viên thứ 405!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Phạm Ngọc Anh đã trở thành thành viên thứ 404 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Võ Văn Bảo đã trở thành thành viên thứ 403!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Hoàng Thiên Vũ đã trở thành thành viên thứ 402 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Hoàng Long đã trở thành thành viên thứ 401!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Tô Xuân Đạt đã trở thành thành viên thứ 400 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Thái Thanh Tân đã trở thành thành viên thứ 399!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Lê Thị Thu Hằng đã trở thành thành viên thứ 398 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Phương Hoài đã trở thành thành viên thứ 397Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Duy Tân đã trở thành thành viên thứ 396 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Đức Hưng đã trở thành thành viên thứ 395!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Văn Kiên đã trở thành thành viên thứ 394 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Lê Minh Thuận đã trở thành thành viên thứ 393!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Thành Trung đã trở thành thành viên thứ 392 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Trần Mỹ Quyên đã trở thành thành viên thứ 391!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Phùng Quốc Trường đã trở thành thành viên thứ 390 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Phạm Tấn Đức Thành đã trở thành thành viên thứ 389!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Đình Nam đã trở thành thành viên thứ 388 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Lê Ngọc Thiên Phú đã trở thành thành viên thứ 387!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Thành Đạt đã trở thành thành viên thứ 386 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Huỳnh Triệu An Hợp đã trở thành thành viên thứ 385!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nông Thị Hoài Thương đã trở thành thành viên thứ 384 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Lê Hoàng Vũ đã trở thành thành viên thứ 383!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Trung Nghĩa đã trở thành thành viên thứ 382 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Dương Ngọc Tú đã trở thành thành viên thứ 381!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Trịnh Minh Tú đã trở thành thành viên thứ 380 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Bùi Mỹ đã trở thành thành viên thứ 379!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Lâm Trần Tuấn Anh đã trở thành thành viên thứ 378 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Văn Tiền đã trở thành thành viên thứ 377!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Trần Văn Quy đã trở thành thành viên thứ 376 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Hoàng Nam đã trở thành thành viên thứ 375!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Lê Minh Quân đã trở thành thành viên thứ 374 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Bá Cường đã trở thành thành viên thứ 373Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Trương Ngọc Tiến đã trở thành thành viên thứ 372 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Anh Tuấn đã trở thành thành viên thứ 371!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Trần Đức Anh đã trở thành thành viên thứ 370 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Đào Việt Đức đã trở thành thành viên thứ 369!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Vĩnh Tín đã trở thành thành viên thứ 368 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Nam Phi đã trở thành thành viên thứ 367!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Mai Văn Sáng đã trở thành thành viên thứ 366 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Duy Khanh đã trở thành thành viên thứ 365!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Lê Thanh Phong đã trở thành thành viên thứ 364 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Mai Văn Hà đã trở thành thành viên thứ 363!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Thành Trung đã trở thành thành viên thứ 362 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Lưu Thanh Nga đã trở thành thành viên thứ 361!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Trung Kiên đã trở thành thành viên thứ 360 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Phúc Thảo đã trở thành thành viên thứ 359!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Thanh Trung đã trở thành thành viên thứ 358 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Quốc Trọng đã trở thành thành viên thứ 357!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Đỗ Đức Minh đã trở thành thành viên thứ 356 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Trần Viết Hải đã trở thành thành viên thứ 355!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Đỗ Ngọc Thắng đã trở thành thành viên thứ 354 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Phạm Bảo Khánh đã trở thành thành viên thứ 353!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Đàm Văn Lợi đã trở thành thành viên thứ 352 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Hoàng Huy Thục đã trở thành thành viên thứ 351!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Đỗ Hồng Phương đã trở thành thành viên thứ 350 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Xuân Hoàng đã trở thành thành viên thứ 349!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Chung Thủy Trân đã trở thành thành viên thứ 348 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Ka Hoàng Lâm đã trở thành thành viên thứ 347!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Ngô Tấn Sanh đã trở thành thành viên thứ 346 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Lương Thanh Nguyệt đã trở thành thành viên thứ 345!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Trần Hoàng Vy đã trở thành thành viên thứ 344 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Văn Hùng đã trở thành thành viên thứ 343!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Trần Nhật Minh đã trở thành thành viên thứ 342 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Trịnh Văn Phụng đã trở thành thành viên thứ 341!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Thị Bích đã trở thành thành viên thứ 340 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Huệ Minh đã trở thành thành viên thứ 339!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Trần Thảo Hương đã trở thành thành viên thứ 338 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Phạm Thanh Trang đã trở thành thành viên thứ 337!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Trương Thị Kim Ngân đã trở thành thành viên thứ 336 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Thế Khang đã trở thành thành viên thứ 335!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Trọng Hiếu đã trở thành thành viên thứ 334 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Trần Minh Hải đã trở thành thành viên thứ 333!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Hương Thảo đã trở thành thành viên thứ 332 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Võ Văn Hữu đã trở thành thành viên thứ 331!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Nguyên đã trở thành thành viên thứ 330 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Trần Mạnh Hùng đã trở thành thành viên thứ 329!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Lê Duy Đại đã trở thành thành viên thứ 328 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Ngọc Thắng đã trở thành thành viên thứ 327!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Tô Dung đã trở thành thành viên thứ 326 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Dương Thuỳ Trang đã trở thành thành viên thứ 325!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Hoàng Long đã trở thành thành viên thứ 324 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Hoàng Thế Thắng đã trở thành thành viên thứ 323!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Cao Lê Thành đã trở thành thành viên thứ 322 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Đỗ Hữu Thành đã trở thành thành viên thứ 321!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Trần Thị Thùy Trang đã trở thành thành viên thứ 320 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Hà Nhật Ánh đã trở thành thành viên thứ 319!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Tuấn Khanh đã trở thành thành viên thứ 318 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Hoàng Công Tùng đã trở thành thành viên thứ 317!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Võ Thành Tính đã trở thành thành viên thứ 316 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Vũ Lan Phương đã trở thành thành viên thứ 315!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Hữu Anh Hào đã trở thành thành viên thứ 314 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Phạm Hoàng Long đã trở thành thành viên thứ 313!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Goormachtig Mario đã trở thành thành viên thứ 312 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Văn Thanh đã trở thành thành viên thứ 311!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Duy Khánh đã trở thành thành viên thứ 310 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Quang Huy đã trở thành thành viên thứ 309Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Thái Huy đã trở thành thành viên thứ 308 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Minh Lê Duy đã trở thành thành viên thứ 307!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Trần Thị Hoài Nga đã trở thành thành viên thứ 306 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Thái Bình đã trở thành thành viên thứ 305!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Vũ Văn Tấn đã trở thành thành viên thứ 304 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Trần Quốc Luật đã trở thành thành viên thứ 303!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Phạm Dương Tuấn Duy đã trở thành thành viên thứ 302 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Thanh Sơn đã trở thành thành viên thứ 301!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Vũ Long đã trở thành thành viên thứ 300 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Đoàn Quốc Quân đã trở thành thành viên thứ 299!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Phạm Quốc Việt đã trở thành thành viên thứ 298 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Trọng Chuyên đã trở thành thành viên thứ 297!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Tuấn Thành đã trở thành thành viên thứ 296 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Hoàng Thị Mai Trang đã trở thành thành viên thứ 295!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Ngô Minh Phong đã trở thành thành viên thứ 294 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Trần Mạnh Hùng đã trở thành thành viên thứ 293!Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Hoàng Long đã trở thành thành viên thứ 292 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Xuân Hoàng đã trở thành thành viên thứ 291!


VNHIQ vui mừng chào đón thêm 95 thành viên mới nâng tổng số thành viên lên 290!

Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Xuân Thọ đã trở thành thành viên thứ 196 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Nguyễn Xuân Thọ
Năm sinh : 1988
Nơi ở : quận Tân Bình, HCM
Email: the_boy799@yahoo.com
Sở thích: thích du lịch, nghe nhạc, chơi thể thao, thích được làm chàng lãng tử ngao du rong chơi khắp chốn cùng Baby Angel :)Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Mạnh Cường đã trở thành thành viên thứ 197!
Dưới đây là những thông tin về anh:
Họ và tên : Nguyễn Mạnh Cường
Sinh ngày : 24/4/1989
Nơi ở : Thành phố Hồ Chí Minh
Email: hikaru092005@yahoo.com
Sở thích: Bóng đá, đá bóng, cầu lông, và các môn thể thao khác
Quan điểm cuộc sống: Tiền chưa phải là tất cả nhưng đôi khi nó là tất cả :@)
Thành viên 219 Nguyễn Thị Phương Thu
Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Ngô Phát Tài đã trở thành thành viên thứ 198 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Ngô Phát Tài
Sinh năm: 1990
Nơi ở : /q10, TP. HCM
Email: npt.ralph@gmail.comTổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Trần Hà Giang đã trở thành thành viên thứ 199!
Dưới đây là những thông tin về anh:
Họ và tên: Trần Hà Giang
Năm sinh : 1990
Nơi ở: Hà Nam.
Email: tranhagiang23191@gmail.comChúng ta rất vui mừng được chào đón: Đổng Minh Châu đã trở thành thành viên thứ 200 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Đổng Minh Châu.
Sinh năm: 1990.
Email : thienthannho_lx2002@yahoo.comTổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Trần Thị Thùy My đã trở thành thành viên thứ 201!
Dưới đây là những thông tin về chị:
Họ và tên : Trần Thị Thùy My
Sinh năm : 1992
Nơi ở : TP Đà Nẵng
Email: ceremiki_tsukino17121991@yahoo.com
Thành viên 222 Phạm Quốc Đạt
Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Quang Mạnh đã trở thành thành viên thứ 202!
Dưới đây là những thông tin về anh:
Họ và tên: Nguyễn Quang Mạnh
Sinh ngày: 13/12/1993
Nơi ở: Phố Chấu - Bắc Sơn - Sóc Sơn - Hà Nội
Email: quangmanh93@gmail.com
Các thông tin khác:
Muốn tìm tòi, học hỏi để lĩnh vực nào cũng biết
- Luôn tìm cách sống hòa đồng với tất cả mọi người
- Vui tính, dễ gần (nhưng có những lúc kiêu phải biết)
- cao 1m65 nặng 45Kg (tính đến ngày 19/05/2011)
- sở trường: tin học
- nhiều điểm giống con gái: biết móc, biết đan, biết nấu ăn,.....
- cũng rất mem: gầy nhưng khỏe (hehe)
- với những người khác nhau có những cách đối xử khác nhau
- còn nhiều nhiều nữa cơ.......
Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Trần Thảo Ly đã trở thành thành viên thứ 203!
Dưới đây là những thông tin về chị:
Họ và tên : Trần Thảo Ly
Sinh năm : 1988
Nơi ở : TPHCM
Email: lytranthao88@gmail.comChúng ta rất vui mừng được chào đón: Ngô Ngọc Tân đã trở thành thành viên thứ 204 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Ngô Ngọc Tân
Sinh năm: 1991
Nơi ở : Hà Nội
Email: nntan.neu@gmail.comTổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Đàm Hoàng đã trở thành thành viên thứ 205!
Dưới đây là những thông tin về anh:
Họ và tên: Nguyễn Đàm Hoàng
Sinh năm : 1979
Nơi ở: Quận Bình Tân,TPHCM
Email: hoanghaidang@yahoo.comChúng ta rất vui mừng được chào đón: Lư Tuấn đã trở thành thành viên thứ 206 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Lư Tuấn.
Sinh năm: 1980.
Nơi ở: Cần Thơ.
Email: lutuan79@yahoo.comTổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Phan Hà Linh đã trở thành thành viên thứ 207!
Dưới đây là những thông tin về chị:
Họ và tên: Nguyễn Phan Hà Linh
Sinh năm: 1993
Nơi ở: TP Vinh- Nghệ An
Email: xto_0tx@yahoo.com.vn
Sở thích: làm những điều ngược lại vs nhựng người xung quanh, đá kiện,...
Câu nói yêu thích: Phong cách định vị con người
Thành viên 224 Nguyễn Bửu Anh Thư
Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Ngọc Bích đã trở thành thành viên thứ 208 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Bích.
Sinh năm: 1988.
Nơi ở : Hoàng Mai, Hà Nội
Email : bichnn.cntt@gmail.comChúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Văn Huy đã trở thành thành viên thứ 209 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Nguyễn Văn Huy
Sinh năm: 1990
Nơi ở : Vĩnh Phúc
Email: sinhvien.viet_9x@yahoo.com.vnTổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Đức Trí đã trở thành thành viên thứ 210!
Dưới đây là những thông tin về thành viên này:
Họ và tên: Nguyễn Đức Trí
Sinh năm : 1990
Nơi ở: TPHCM
Email: notrino1506@yahoo.com.vnChúng ta rất vui mừng được chào đón: Đặng Viết Khánh đã trở thành thành viên thứ 211 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Đặng Viết Khánh.
Sinh năm: 1992.
Nơi ở: Hà Nội.
Email : mask_neuromancer@yahoo.com.vnChúng ta rất vui mừng được chào đón: Satanie Nguyễn đã trở thành thành viên thứ 212 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Satanie Nguyễn
Sinh năm: 1990
Nơi ở : Tp HCM
Email: satanie0125@gmail.comTổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Vũ Trung Hiền đã trở thành thành viên thứ 213!
Dưới đây là những thông tin về thành viên này:
Họ và tên: Vũ Trung Hiền
Sinh ngày : 27/2/1990
Nơi ở: Gia Lâm , Hà Nội
Email: wildhorsedakota@yahoo.com
Sở thích : đọc các loại sách về Nghệ thuật sống,nghe nhạc New Age, ngắm trăng ngắm sao bằng kính viễn vọng, thả diều , chơi với trẻ con ...
Ước mơ : Trở thành một nhân viên công tác xã hội . Làm việc cho hội Chữ Thập Đỏ
Thành viên 225 Nguyễn Tuấn Cường
Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Hoàng Anh Dũng đã trở thành thành viên thứ 214 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Hoàng Anh Dũng.
Sinh năm: 1986.
Nơi ở: Mạo Khê Đông Triều - Quảng Ninh.
Email: nhoban_qn169@yahoo.com
Tính vui vẻ hòa đồng, yêu các hoạt động sôi nổi như thể thao, ca nhạc, picnic, game.. đồng thời cũng có thể ngắm cảnh đẹp và ghép tranh.Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Đinh Việt Khoa đã trở thành thành viên thứ 215!
Dưới đây là những thông tin về thành viên này:
Họ và tên : Đinh Việt Khoa
Năm sinh: 1982
Nơi ở : Lai Châu
Email: khoadvlcict@gmail.com
Giới thiệu bản thân: Độc thân. Đang là cán bộ nhà nướcChúng ta rất vui mừng được chào đón: Võ Nguyễn Hoàng Long đã trở thành thành viên thứ 216 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society
Dưới đây là đôi nét về anh:
Họ và tên: Võ Nguyễn Hoàng Long
Năm sinh: 1987
Nơi ở : TPHCM
Email: longvnh06@yahoo.com.vn
Sở thích: nghe nhạc, xem phim.,kết bạn mới....Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Lưu Xuân Danh đã trở thành thành viên thứ 217!
Dưới đây là những thông tin về anh:
Họ và tên: Lưu Xuân Danh
Ngày sinh : 10/11/1988
Nơi ở: Khánh Hòa
Email: luxudanh@gmail.comChúng ta rất vui mừng được chào đón: Phạm Thái Dương đã trở thành thành viên thứ 218 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Phạm Thái Dương.
Ngày sinh: 28/12/1988.
Nơi ở : 210 - Tân Viên - Mỏ Cày Nam - Bến Tre
Email : thien.dia.nhan.duyen@gmail.com
Sở thích: Đọc báo, lướt web cập nhật tin tức, khoa học, công nghệ; Thích du lịch, khám phá cuộc sống, giao lưu kết bạn, yêu âm nhạc, thể thao, IT, tích lũy mẹo vặt, kỹ năng sống và học tập..
Quan điểm về cuộc sống: Sống là cho đi khi con tin mách bảo, sống là "mạnh bạo" khi ta vẫn còn.Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Thị Phương Thu đã trở thành thành viên thứ 219!
Dưới đây là những thông tin về thành viên này:
Họ và tên : Nguyễn Thị Phương Thu
Sinh năm: 1989
Nơi ở : Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: phuongthu233@gmail.com
Sở thích: đọc truyện, du lịch, xem KPOP shows
Châm ngôn sống: Cuộc sống sẽ mỉm cười với những người luôn mỉm cười với cuộc sốngChúng ta rất vui mừng được chào đón: Hồ An Khang đã trở thành thành viên thứ 220 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Hồ An Khang
Năm sinh: 1998
Nơi ở : 61 Triệu Nữ Vương, TP Đà Nẵng.
Email: lamentos.x@gmail.com
Câu nói yêu thích: "Thứ gì có hình thể có thể bị khắc phục; thứ gì có hình thể có thể bị tấn công. Đó là lý do vì sao các thánh nhân che giấu hình dạng của họ trong cõi hư vô và để tâm trí họ bay bổng trong cõi chân không." - Hoài Nam Tử (TK thứ 2 tr CN)
Sở thích: Đánh bài, đánh đàn, đánh trống; đánh box.
Ước mơ: Chết được lên thiên đàng.
Thành viên 231 Hoàng Anh Tuấn
Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Trí Minh đã trở thành thành viên thứ 221!
Dưới đây là những thông tin về thành viên này:
Họ và tên: Nguyễn Trí Minh
Sinh ngày : 19/4/1985
Nơi ở: Ba Đình- Hà Nội.
Email: minhnt8x@gmail.com
Công Việc Hiện Nay: Nhân viên KD
Sở thích: Nghe nhac rock và nhạc Trịnh, Đi du lịch, thích thể thao, đặc biệt là bóng đáChúng ta rất vui mừng được chào đón: Phạm Quốc Đạt đã trở thành thành viên thứ 222 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Phạm Quốc Đạt.
Năm sinh: 1996.
Nơi ở: Vạn Hạnh, Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Email : supernicemen@yahoo.com.vn
Sở thích:ToánTổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Thị Thuận đã trở thành thành viên thứ 223!
Dưới đây là những thông tin về chị:
Họ và tên : Nguyễn Thị Thuận
Năm sinh : 1981
Nơi ở : Hà Nội
Email: thuanthp@yahoo.comChúng ta rất vui mừng được chào đón: NGUYỄN BỬU ANH THƯ đã trở thành thành viên thứ 224 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: NGUYỄN BỬU ANH THƯ
Năm sinh : 1987
Nơi ở : Cần Thơ
Nghề nghiệp: Sinh viên ngành Xây dựng công trình thủy
Email: vinhono@gmail.comTổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón NGUYỄN TUẤN CƯỜNG đã trở thành thành viên thứ 225!
Dưới đây là những thông tin về thành viên này:
Họ và tên: NGUYỄN TUẤN CƯỜNG
Năm sinh : 1989
Nơi ở: TPHCM
Email: nguyen.cuong0910@gmail.com
Thành viên 235 Bình An
Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Huỳnh Đăng Khoa đã trở thành thành viên thứ 226 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Huỳnh Đăng Khoa.
Năm sinh: 1986.
Nơi ở: Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
Email: khoamekong@yahoo.com.vn
Giới thiệu bản thân: ít nói, hòa đồng, hơi nóng tính nhưng nguội cũng rất nhanh
Sở thích: Chơi e-sport, đi chơi với vợ .....
Quan điểm về cuộc sống: Hãy nắm bắt tất cả cơ hội mà mình có và đừng bao giờ làm việc gì mà mình biết đó là sai lầm vì dù có giải thích lý lẽ thế nào thì sai lầm vẫn sẽ không bao giờ thay đổi được.Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Bùi Nguyễn Khương Duy đã trở thành thành viên thứ 227 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Bùi Nguyễn Khương Duy.
Năm sinh: 1993.
Nơi ở: TPHCM.
Email: hackerblackspear@gmail.com
Bản thân : Muốn nắm rõ mọi mặt của CNTT,nhất là làm lập trình viên chuyên nghiệp.Bên cạnh là nhà khoa học tự do (cái gì cũng học,quên cũng chả sao,chủ yếu là có tri thức và giữ não ở trạng thái tốt nhất.Mình coi chữ "nhân" là nhân tố quyết định mọi mặt của xã hội,chỉ cần nhìn theo khía cạnh nhân đạo thì mọi vấn đề đều được giải quyết ổn thỏa.Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Ngọc Mạnh Cường đã trở thành thành viên thứ 228!
Dưới đây là những thông tin về anh:
Họ và tên : Nguyễn Ngọc Mạnh Cường
Năm sinh : 1992
Nơi ở : TPHCM
Email: cuong_nguyen5566@yahoo.com.vn
Sở thích: nghe nhạc.đá banh.Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Trần Minh Hiếu đã trở thành thành viên thứ 229 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Trần Minh Hiếu
Sinh năm: 1984
Nơi ở : Tây Hồ - Hà Nội
Email: minhhieu1983@yahoo.com
Sở thích: Nghe nhạc, xem phim, du lịch..
Thành viên 237 Trương Thế Vinh
Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Võ Công Đức đã trở thành thành viên thứ 230!
Dưới đây là những thông tin về anh:
Họ và tên: Võ Công Đức
Năm sinh : 1992
Nơi ở hiện nay: quận Thủ Đức, tp. Hồ Chí Minh..
Quê quán: Bạc Liêu
Email: vo_cong_duc1@yahoo.com
Tính cách: hòa đồng, vui vẻ
Thể thao: rất nhiều, mỗi môn biết 1 ítChúng ta rất vui mừng được chào đón: Hoàng Anh Tuấn đã trở thành thành viên thứ 231 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Hoàng Anh Tuấn.
Năm sinh: 1989.
Email : findonelove1412@gmail.com
Nơi ở: Hà Nội
Sở thích : Bóng đá, nghe nhạcTổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Thị Lan Hương đã trở thành thành viên thứ 232!
Dưới đây là những thông tin về thành viên này:
Họ và tên : Nguyễn Thị Lan Hương
Năm sinh: 1990
Nơi ở : Hà Nội
Email: michan279@gmail.com
Sở thích : nghe nhạc, đọc truyện tranh, xem phim ....
Quan điểm sống : Thành công luôn đến với những người biết cố gắng và kiên trìTổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Trịnh Hoàng Việt đã trở thành thành viên thứ 233!
Dưới đây là những thông tin về anh:
Họ và tên: Trịnh Hoàng Việt
Năm sinh : 1991
Nơi ở: Biên Hòa, Đồng Nai
Email: hoangviet.1991@gmail.comTổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Minh Hải đã trở thành thành viên thứ 234!
Dưới đây là những thông tin về anh:
Họ và tên : Nguyễn Minh Hải
Năm sinh : 1990
Nơi ở : Hà Nội
Email: nguyenminhhai183@yahoo.com
Thành viên 239 Nguyễn Khắc Hiếu
Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Bình An đã trở thành thành viên thứ 235 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Bình An
Năm sinh: 1991
Nơi ở : Bình Phước
Email: binhan90@gmail.com
Sở thích: Thích đọc sách, xem tivi, chơi game, vẽ, trò chơi vận động, công tác xã hội.
Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Công Mỹ Hà đã trở thành thành viên thứ 236!
Dưới đây là những thông tin về anh:
Họ và tên: Nguyễn Công Mỹ Hà
Năm sinh : 1989
Nơi ở: TPHCM
Email: sunflowermha@yahoo.comChúng ta rất vui mừng được chào đón: Trương Thế Vinh đã trở thành thành viên thứ 237 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Trương Thế Vinh.
Năm sinh: 1986.
Nơi ở: KP5, TT Mỹ Phước, H Bến Cát, T Bình Dương.
Email: truongthevinh1985@gmail.com
Bản thân : Đang là cán bộ BHXH tỉnh Bình Dương
Sở thích: Xem phim, nghe nhạc.
Thành viên 242 Chu Huỳnh Thảo Anh
Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Hoàng Công Tùng đã trở thành thành viên thứ 238 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Hoàng Công Tùng
Năm sinh: 1993
Nơi ở : Lộc Ninh-Đồng Hới-Quảng Bình
Email: thangnhokpro@gmail.com
Sở thích : Lập trình IT, nghe nhạc trữ tình, đọc báo, đọc về Lịch sử
Quan điểm sống của cá nhân : Sống là phải có lý tưởng, ước mơ, hoài bão...đem đến niềm vui cho người khácTổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Khắc Hiếu đã trở thành thành viên thứ 239!
Dưới đây là những thông tin về anh:
Họ và tên: Nguyễn Khắc Hiếu
Năm sinh : 1988
Nơi ở: Hà Nội
Email: nkh1988@gmail.comTổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Tạ Văn Quảng
đã trở thành thành viên thứ 240!

Dưới đây là những thông tin về thành viên này:
Họ và tên : Tạ Văn Quảng
Năm sinh : 1987
Nơi ở : Bắc Giang
Email: vedaybenanh_quang0612@yahoo.com
Chiều cao: 1,7m
Cân nặng: 55kg
Thân hình hơi gầy
Sở thích: Nghe nhạc, đọc báo...Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Phạm Thành Thái đã trở thành thành viên thứ 241 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society
Dưới đây là đôi nét về anh:
Họ và tên: Phạm Thành Thái
Năm sinh: 1988
Nơi ở : Đồng Nai
Email: thanhthai160988@yahoo.com.vn
Thành viên 244 Dương Thành Đạt
Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Chu Huỳnh Thảo Anh đã trở thành thành viên thứ 242!
Dưới đây là những thông tin về chị:
Họ và tên: Chu Huỳnh Thảo Anh
Năm sinh : 1994
Nơi ở: Thành phố Hồ Chí Minh
Email: thaoanh_dom@yahoo.com.vn
Tính cách : thẳng thắng,sống tình cảm,vui tính,đôi khi hơi cọc cằn và trở nên ương ngạnh.
Sở thích : nấu ăn,đọc truyện,nghe nhạc,nuôi chó........
Quan điểm về cuộc sống : Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt,còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. :D
Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Hải Phương đã trở thành thành viên thứ 243 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Nguyễn Hải Phương.
Năm sinh: 1994.
Nơi ở : số 26 ngõ 60 phố Yên Lạc - Kim Ngưu _Quận Hai Bà Trưng Hà Nội
Email : vipboy_0712@yahoo.com
-Sở thích : đá bóng , đọc sách, xem phim và tham gia các hoạt động cùng bạn bè .
-Tính cách : vui vẻ, hòa đồng :DTổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Dương Thành Đạt đã trở thành thành viên thứ 244!
Dưới đây là những thông tin về thành viên này:
Họ và tên : Dương Thành Đạt
Năm sinh : 1994
Nơi ở : 84 Ngọc Lâm – Long Biên – Hà Nội
Email: white_winter2006@yahoo.comChúng ta rất vui mừng được chào đón: Hoàng Trung đã trở thành thành viên thứ 245 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Hoàng Trung
Năm sinh: 1991
Nơi ở : Hà Nội
Email: hoangtrunga2@gmail.com
Thành viên 248 Đỗ Xuân Thắng
Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Bảo Long đã trở thành thành viên thứ 246!
Dưới đây là những thông tin về thành viên này:
Họ và tên: Nguyễn Bảo Long
Năm sinh : 1988
Nơi ở: TPHCM
Email: crazy_boy8x2@yahoo.comChúng ta rất vui mừng được chào đón: Vũ Duy Trúc đã trở thành thành viên thứ 247 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Vũ Duy Trúc .
Năm sinh: 1989.
Nơi ở: Tổ 401 H1 Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội..
Email : koreanboy2090@gmail.com
Sở thích : Đọc sách,du lịch,
Quan điểm sống : Sống hết mình để không phải hối tiếc.Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Đỗ Xuân Thắng đã trở thành thành viên thứ 248!
Dưới đây là những thông tin về anh:
Họ và tên : Đỗ Xuân Thắng
Năm sinh : 1990
Nơi ở : TPHCM
Email: mutsukokono1990@yahoo.comChúng ta rất vui mừng được chào đón: Vũ Đình Tú đã trở thành thành viên thứ 249 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Vũ Đình Tú
Năm sinh : 1982
Nơi ở : Đống Đa.
Email: chau_tinh_tri20000@yahoo.com
Thành viên 253 Nguyễn Phú Thủy
Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Trung Nghĩa đã trở thành thành viên thứ 250!
Dưới đây là những thông tin về thành viên này:
Họ và tên: Nguyễn Trung Nghĩa
Năm sinh : 1995
Nơi ở: Hẻm 1 Trần Huy Liệu, Biển Hồ, Pleiku, Gia Lai
Email: ntbom1995@gmail.comChúng ta rất vui mừng được chào đón: Trịnh Ngọc Phương Dung đã trở thành thành viên thứ 251 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Trịnh Ngọc Phương Dung .
Năm sinh: 1991.
Nơi ở: TPHCM.
Email: fa_1217@yahoo.com
Sở thích: thiết kế, vẽ, hát và nhảyChúng ta rất vui mừng được chào đón: Đinh Viết Cường đã trở thành thành viên thứ 252 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Đinh Viết Cường .
Năm sinh: 1997.
Nơi ở: Đồng Nai.
Email: dinhvietcuong1996@yahoo.com.vn
Thành viên 268 Bùi Lê Hoàng
Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Phú Thủy đã trở thành thành viên thứ 253!
Dưới đây là những thông tin về thành viên này:
Họ và tên : Nguyễn Phú Thủy
Năm sinh : 1990
Nơi ở : Đình Vỹ-Yên Thường-Gia Lâm-Hà Nội
Email: phuthuy1702@gmail.com
Giới thiệu bản thân:
Đang là sinh viên.
Chơi được tất cả các môn thể thao.
Ước mơ chỉ trở thành hiện thực khi bạn nỗ lực cố gắng hết sức mà thôi.
Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Phan Cường Huy đã trở thành thành viên thứ 254 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Phan Cường Huy
Năm sinh: 1991
Nơi ở : 20A, Lý Tự Trọng, Tp Hồ Chí Minh
Email: volcmttl@yahoo.com.vnTổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Trần Đức Hùng đã trở thành thành viên thứ 255!
Dưới đây là những thông tin về anh:
Họ và tên: Trần Đức Hùng
Năm sinh: 1990
Nơi ở: Cầu Tuyên Hóa, Quảng Bình..
Email: dhung01@gmail.com
Sinh viên năm 4,khoa DTVT, trường ĐHBK Đà NẵngChúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Huy Hoàng đã trở thành thành viên thứ 256 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Nguyễn Huy Hoàng.
Năm sinh: 1987.
Email : hoangnh@24h.com.vn
Nơi ở: Phường Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà NộiTổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Bùi Thị Thùy Dương đã trở thành thành viên thứ 257!
Dưới đây là những thông tin về thành viên này:
Họ và tên : Bùi Thị Thùy Dương
Năm sinh : 30-10-1991
Nơi ở : Đồng Nai
Email: thuyduong41@gmail.com
Thành viên 271 Trần Đức Long
Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Phạm Đỗ Minh Ngọc đã trở thành thành viên thứ 258!
Dưới đây là những thông tin về anh:
Họ và tên: Phạm Đỗ Minh Ngọc
Năm: 1990
Nơi ở: TPHCM
Email: phamdominhngoc@gmail.com
Sở thích: Toán, âm nhạc, ghitar, vẽTổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Trọng Năm đã trở thành thành viên thứ 259!
Dưới đây là những thông tin về anh:
Họ và tên : Nguyễn Trọng Năm
Năm sinh : 1979
Nơi ở : đường Lạc Long Quân, Hà Nội
Email: ntrongnam@yahoo.com
Thông tin khác: Tôi hiện đang làm tại phòng Kế hoạch một công ty về xây dựng tại Hà Nội.
Quan điểm sống: rõ ràng, không mập mờ, thích hình khối, thích chơi đế chế online
Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Võ Tuấn Hùng đã trở thành thành viên thứ 260 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Võ Tuấn Hùng
Năm sinh: 1991
Nơi ở : Hà Nội
Email: online_noi@yahoo.com
Giới thiệu bản thân: Thích phiêu lưuTổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Đặng Mai Long đã trở thành thành viên thứ 261!
Dưới đây là những thông tin về anh:
Họ và tên: Đặng Mai Long
Năm sinh: 1988
Nơi ở: KP3,tổ 73, đừơng TMT13, phờng Trung Mỹ Tây, Q12, thành phố Hồ Chí Minh
Email: l3ecause.iloveyou@yahoo.com
Thành viên 274 Trần Huỳnh Thu Uyên
Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Khôi Nguyên đã trở thành thành viên thứ 262 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Nguyễn Khôi Nguyên.
Năm sinh: 1996.
Nơi ở: Nha Trang, Khánh Hòa.
Email: kdragon09@yahoo.comChúng ta rất vui mừng được chào đón: Hồng Đặng Ngọc Hải đã trở thành thành viên thứ 263 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Đặng Ngọc Hải
Tuổi: 1987
Nơi ở : Bà Rịa -Vũng Tàu
Email: lsealz@yahoo.comTổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Thị Thanh Thuận đã trở thành thành viên thứ 264!
Dưới đây là những thông tin về chị:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thuận
Ngày sinh : 17/12/1993
Nơi ở: 92 Hải Thượng Lãn Ông, phường Rạch Dừa, Tp Vũng Tàu
Email: evil_chubby_star@ymail.com
Thành viên 276 Đỗ Hồ Xuân Luận
Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Lục Đình Khánh đã trở thành thành viên thứ 265!
Dưới đây là những thông tin về thành viên này:
Họ và tên : Lục Đình Khánh
Ngày sinh: 16/9/1994
Nơi sinh: Quảng Ngãi
Nơi ở : TP HCM
Môn học ưa thích: Toán ,Hóa, Sinh và Anh văn
Sở thích: Bóng đá, Đọc sách
CLB yêu thích: Chelsea FC
Email: lucdinhkhanh3000@gmail.comChúng ta rất vui mừng được chào đón: Phạm Kim Tuyến đã trở thành thành viên thứ 266 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society
Dưới đây là đôi nét về bạn:
Họ và tên: Phạm Kim Tuyến
Năm sinh: 1995
Nơi ở : Hà Nội
Email: kimtuyenpham412@gmail.comTổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Mai Hà Lan đã trở thành thành viên thứ 267!
Dưới đây là những thông tin về chị:
Họ và tên: Mai Hà Lan
Năm sinh: 1987
Nơi ở: 83/84 Lê Liễu – Tân Qu‎ý – Tân Phú – TP HCM
Email: tyna211@gmail.comChúng ta rất vui mừng được chào đón: Bùi Lê Hoàng đã trở thành thành viên thứ 268 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Bùi Lê Hoàng .
Ngày sinh: 17/02/1987.
Nơi ở : TP Hải Dương
Sở thích: Nghe nhạc, Xem phim
Email : hoangbui1702@gmail.comTổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Hoàng Nhật Quang đã trở thành thành viên thứ 269!
Dưới đây là những thông tin về thành viên này:
Họ và tên : Hoàng Nhật Quang
Năm sinh: 1991
Nơi ở : 475/44/22 Thanh Xuân , Hà Nội
Email: actjonkun@gmail.com
Thành viên 278 Phan Hồ Lạc Việt
Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Khắc Thành đã trở thành thành viên thứ 270 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Nguyễn Khắc Thành
Năm sinh: 1984
Nơi ở : Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: ngktneu44@yahoo.com.vnTổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Trần Đức Long đã trở thành thành viên thứ 271!
Dưới đây là những thông tin về thành viên này:
Họ và tên: Trần Đức Long
Năm sinh : 1988
Nơi ở: TPHCM.
Email: duclong.tran0204@gmail.com
Sở thích: đá bóng, xem tivi, iu MU
Quan điểm sống : Thành công chỉ đến cho ai luôn tìm kiếm nó.Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Trương Thanh Lâm đã trở thành thành viên thứ 272 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Trương Thanh Lâm .
Năm sinh: 1983.
Nơi ở: Tri Tôn, An Giang..
Email : truonglam2502@gmail.comTổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Võ Tường Vân đã trở thành thành viên thứ 273!
Dưới đây là những thông tin về thành viên này:
Họ và tên : Võ Tường Vân
Năm sinh : 06.07.1997
Nơi ở : Thành Phố Hồ Chí Minh, 521/91/39 Hoàng Văn Thụ P.4 Q.Tân Bình
Email: veera_aoi@yahoo.com.vn
Sở thích: Hội hoạ, Âm nhạc, Ngoại ngữ
Thành viên 279 Trần Lê Na
Chúng ta rất vui mừng được chào đón: TRẦN HUỲNH THU UYÊN đã trở thành thành viên thứ 274 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: TRẦN HUỲNH THU UYÊN
Năm sinh : 1991
Nơi ở : Phòng 104, A12, KTX ĐHQG TP Hồ Chí Minh.
Email: dofutomio@yahoo.com.vn
Giới thiệu bản thân: được bạn bè khen là khéo tay, sáng tạo, hát hay và có khiếu về thiết kế, biết quan tâm, giúp đỡ người khác, biết chia sẽ nỗi buồn nhưng không giỏi nhờ vả ^^
Sở thích: Nghe nhạc, hát, design everything, tạo mẫu, viết truyện theo cảm hứng..........
Quan niệm về cuộc sống: Chúng ta là những gì mà chúng ta nghĩ! [Câu nói của Đức Phật]
Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Đức Toàn đã trở thành thành viên thứ 275!
Dưới đây là những thông tin về thành viên này:
Họ và tên: Nguyễn Đức Toàn
Năm sinh : 1996
Nơi ở: Hạ long - Quảng Ninh
Email: foolish_kull@yahoo.com.vnChúng ta rất vui mừng được chào đón: Đỗ Hồ Xuân Luận đã trở thành thành viên thứ 276 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Đỗ Hồ Xuân Luận .
Năm sinh: 1989.
Nơi ở: TPHCM.
Email: kaiwashington89@gmail.com
Sở thích : đọc sách , đi dạo , lướt web ...
Quan điểm sống : " Hãy nhìn sự việc theo nhiều góc độ "Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Hồ Thiên Kiệt đã trở thành thành viên thứ 277 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Hồ Thiên Kiệt .
Năm sinh: 1991.
Nơi ở: 435/14 Nguyễn Tri Phương P.8 Q.10 TPHCM.
Email: dntngiakiet@gmail.com
Thành viên 284 Vũ Văn Tấn
Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Phan Hồ Lạc Việt đã trở thành thành viên thứ 278!
Dưới đây là những thông tin về anh:
Họ và tên : Phan Hồ Lạc Việt
Năm sinh : 1984
Nơi ở : Thị xã Hồng Ngự, ĐồngTháp
Email: lacviet007@yahoo.com
Sở thích nghe nhạc, thể thao
Nghề nghiệp: kỹ sư xây dựngChúng ta rất vui mừng được chào đón: Trần Lê Na đã trở thành thành viên thứ 279 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Trần Lê Na
Tuổi: 1993
Quê quán : Quảng Bình
Email: lenatran1993@yahoo.com
Nghề nghiệp: Sinh viên đại học kiến trúc Hà NộiTổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Chu Đức Anh đã trở thành thành viên thứ 280!
Dưới đây là những thông tin về anh:
Họ và tên: Chu Đức Anh
Năm sinh: 1988
Nơi ở: Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội..
Email: ducanhhust@gmail.com
Giới thiệu bản thân: Hiện tại là kỹ sư vật liệu,tốt nghiệp BKHN
Sở thích: cờ vua, cầu lông, lướt web, thỉnh thoảng chat chit, hát dở nhưng thích hát ...

Rất vui khi được gia nhập cộng đồng VNHiQ, không biết mọi người có ý định tổ chức hoạt động gì không ?Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Thanh Hải đã trở thành thành viên thứ 281 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Nguyễn Thanh Hải .
Năm sinh: 1989.
Email : thanhhai_muaxuannhonho@yahoo.com
Đến từ: Quảng Trị
Đang sống tại:TPHCM
HCMC University of Technology
Faculty of Mechanical EngineeringTổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Diệp Thiên Long đã trở thành thành viên thứ 282!
Dưới đây là những thông tin về thành viên này:
Họ và tên : Diệp Thiên Long
Năm sinh: 1993
Sinh viên trường ĐH Kinh Tế TP HCM
Email: thien_long_x19@yahoo.com
Thành viên 288 Bùi Nghiêm Đắc Vinh
Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Thanh Thanh đã trở thành thành viên thứ 283!
Dưới đây là những thông tin về anh:
Họ và tên: Nguyễn Thanh Thanh
Năm sinh : 1991
Nơi ở: Hà Nội
Email: anhsaodem9791@yahoo.com
Thông tin khác:
- Giới thiệu bản thân: là sinh viên năm 3 trường ngoại thương hà nội
- Sở thích: Làm công việc trí óc
- Quan điểm về cuộc sống: phải luôn cố gắng hết sức khi còn có thểTổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón VŨ VĂN TẤN đã trở thành thành viên thứ 284!
Dưới đây là những thông tin về anh:
Họ và tên : VŨ VĂN TẤN
Tuổi : 1990
Nơi ở : BẢO LỘC- LÂM ĐỒNG
Email: tan_vu333@yahoo.comChúng ta rất vui mừng được chào đón: Châu Thuận Cường đã trở thành thành viên thứ 285 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Châu Thuận Cường
Năm sinh: 1993
Nơi ở : 353A khóm 4, phường 1, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Email: thegirl_isbeautiful12@yahoo.com.vnTổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Châu Minh Hiền đã trở thành thành viên thứ 286!
Dưới đây là những thông tin về anh:
Họ và tên: Châu Minh Hiền
Năm sinh : 1990
Nơi ở: 164 Hai Bà Trưng, P. Đakao, Q.1, TP.HCM
Email: shinbi.chau@gmail.com
Thành viên 290 Nguyễn Cường Hải
Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Phan Nam đã trở thành thành viên thứ 287 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Phan Nam .
Năm sinh: 1987.
Nơi ở: TPHCM.
Email: urani_238@yahoo.com
Sở thích: Đọc sách kinh doanh/kinh tế, đá bóng, xem phim, nghe nhạc và du lịch.
Quan điểm sống: Gặt hái mọi thành quả trên đôi chân mình, muốn vượt qua các thử thách, sống 1 cuộc sống xứng đáng.
Đam mê kinh doanh và thích những người đặt tiêu chí "khách hàng" lên trên hết.
Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Bùi Nghiêm Đắc Vinh đã trở thành thành viên thứ 288 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Bùi Nghiêm Đắc Vinh
Năm sinh: 1988
Quê quán: Củ Chi, TPHCM, Việt Nam
Nơi sinh sống và học tập hiện tại: Vaasa, Phần Lan
Email: dacvinh.bn@gmail.com
Sở thích: du ngoạn khắp nơi, học hỏi từ những chuyến đi, đọc sách xem phim nghe nhạc... đủ thể loại, và trên hết là viết lách
Câu châm ngôn yêu thích: Con thuyền sẽ an toàn nếu neo đậu nơi bến cảng, nhưng người ta làm ra thuyền không phải dành cho mục đích đó.Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Trần Tiến Đức đã trở thành thành viên thứ 289!
Dưới đây là những thông tin về anh:
Họ và tên: Trần Tiến Đức
Năm sinh : 1990
Nơi ở: Thanh Xuân ,Hà Nội
Email: trantienduc.pt@gmail.com
Sở thích: chơi game, xem bóng đá,....
Quan điểm sống : cười nhiều.Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Cường Hải đã trở thành thành viên thứ 290!
Dưới đây là những thông tin về thành viên này:
Họ và tên : Nguyễn Cường Hải
Năm sinh : 1990
Đến từ : tiền giang
Sv trường : Đh Công Nghiệp HCM, lớp dhdt5
Email: andyhuynh_0602@yahoo.com
Sở thích :đọc sách triết lý sống , nghiên cứu phong thủy , tướng số.
Ước mơ : không muốn giàu có quá vì phải rất khổ để giữ nó, chỉ thích khi muốn gì là làm được và có được nó liền mà thôi. Thích làm cao thủ núp lùm. muốn được tôn trọng và tôn trọng người khác
Quan niệm: sống là hưởng thụ, làm việc là để chuẩn bị cho ngày ăn chơi huy hoàng. Cuộc sống là có giới hạn của nó, hãy làm những gì mà cuộc sống có thể cho ta làm .


Tổ chức IQ cao Việt Nam rất vui mừng được có thêm 54 thành viên, nâng tổng số thành viên lên 195! (Tiếp tục cập nhật)

Các thành viên muốn chỉnh sửa thông tin, hoặc phát hiện bất kỳ sai sót nào trong việc đăng thông tin có thể gửi email về địa chỉ: vnhiq@iqtest.vn

Chúng ta chúc cho thành viên 182 Trần Quốc Cường sẽ thi tốt trong kỳ thi Đại Học sắp tới và tất cả ước mơ của mỗi thành viên sẽ trở thành hiện thực vào một ngày nào đấy trong tương lai và tất nhiên là... càng đến nhanh càng tốt ^_^.

Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Trương Phan Duy Khánh đã trở thành thành viên thứ 142 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Trương Phan Duy Khánh
Tuổi : 17 (1994)
Nơi ở : thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Email: tupaduka@gmail.com
Sở thích: đọc báo, nghe nhạc, bóng đá...
Ước mơ: sinh viên khoa xây dựng Đại học Bác khoa thành phố Hồ Chí Minh.
Quan niệm: hãy đối xử với người khác theo cách mà bạn muốn được đối xử.
Thành viên 142 Trương Phan Duy Khánh


Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Phạm Thanh Hằng đã trở thành thành viên thứ 143!
Dưới đây là những thông tin về chị:
Họ và tên : Phạm Thanh Hằng
Tuổi : 21
Nơi ở : Hà Nội
Email: hippi_kiss90@yahoo.comChúng ta rất vui mừng được chào đón: Đinh Thành Quang đã trở thành thành viên thứ 144 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Đinh Thành Quang
Sinh ngày: 4- 4- 1989
Nơi ở : TP. HCM
Email: thanhquangdinh@gmail.com
Nick chat: danhtuot@ymail.comTổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Lê Phương Nam đã trở thành thành viên thứ 145!
Dưới đây là những thông tin về anh:
Họ và tên: Lê Phương Nam
Tuổi : 19
Nơi ở hiện nay: b10 - KTX Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Quê quán: Thiệu Trung - Thiệu Hóa - Thanh Hóa.
Email: tinhhenganha@yahoo.com.vn
Sở thích: thiên văn học, cờ vua, cờ tướng, caro, sudoku, kakro, jigsoku, thích chơi game chiến thuật (aoe), đọc sách, các câu danh ngôn... thích xem phim vượt ngục...Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Lại Phú Hiển đã trở thành thành viên thứ 146 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Lại Phú Hiển.
Tuổi: 20 (23/10/1991).
Email : mctv2hvnh@gmail.com
Nơi ở: đang là sv tại Hà Nội
Quan điểm cuộc sống: thật may mắn cho ai đó có một trí tuệ phi thường, hay thậm chí là một thiên tài, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là chăm chỉ làm việc..Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Quang Huy đã trở thành thành viên thứ 147!
Dưới đây là những thông tin về anh:
Họ và tên : Nguyễn Quang Huy
Tuổi : 21
Nơi ở : Tuy Hòa ,Phú Yên
Email: nguyen.brightlight@gmail.com
Thành viên 161 rất ấn tượng và thân thiện Đoàn Quang Huy


Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Trần Đình Tuấn đã trở thành thành viên thứ 148!
Dưới đây là những thông tin về anh:
Họ và tên: Trần Đình Tuấn
Tuổi : 23
Nơi ở: 7A/99 Thành Thái, P14, Q10, TPHCM
Email: tuantranbk@yahoo.com.vnTổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Võ Lê Bình đã trở thành thành viên thứ 149!
Dưới đây là những thông tin về anh:
Họ và tên : Võ Lê Bình
Tuổi : 22
Nơi ở : Bà rịa - Vũng Tàu
Email: lebinhvo@yahoo.comChúng ta rất vui mừng được chào đón: Dương Việt Đức đã trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Dương Việt Đức
Tuổi: 23
Nơi ở : Hà Nội
Email: duongvietducfr@gmail.com
Xin được gia nhập để có thể nâng tầm hiểu biết.Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Viết Hiếu đã trở thành thành viên thứ 151!
Dưới đây là những thông tin về anh:
Họ và tên: Nguyễn Viết Hiếu
Tuổi : 20
Nơi ở: Quỳnh Lưu-Nghệ An
Email: markacthana@yahoo.comChúng ta rất vui mừng được chào đón: Bùi Mạnh Thắng đã trở thành thành viên thứ 152 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Bùi Mạnh Thắng.
Tuổi: 19.
Nơi ở: Hà Nội.
Email: kiss_and_tear.aloze@yahoo.com.vn
Thành viên 163 Nguyễn Quang Hải


Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Văn Thái đã trở thành thành viên thứ 153 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Nguyễn Văn Thái
Tuổi: 18
Nơi ở : Thị xã Gia Nghĩa - Tỉnh Đăk Nông
Email: loveyouloveme009@gmail.com
Sở thích: Nghe nhạc, du lịch, đọc truyện, đá bóng, bơi...
Ước mơ: Trở thành chiến sĩ công an hoặc lập trình viên
Tính cách: Thân thiện, dễ hòa đồng, năng động, sáng tạoTổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Phan Huỳnh Phương Thảo đã trở thành thành viên thứ 154!
Dưới đây là những thông tin về chị:
Họ và tên: Phan Huỳnh Phương Thảo
Tuổi : 19
Nơi ở: Bình Định
Email: nolove_nothing_1372no@yahoo.comTổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Trần Hữu Quang đã trở thành thành viên thứ 155!
Dưới đây là những thông tin về thành viên này:
Họ và tên : Trần Hữu Quang
Tuổi : 20
Nơi ở : Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội
Email: thquangtb@gmail.comChúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Hoàng Tùng đã trở thành thành viên thứ 156 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Nguyễn Hoàng Tùng
Tuổi: 27 (sinh năm 1984)
Nơi ở : Hà Nội
Email: hoangtungnguyen84@gmail.com
Sở thích: Games, Bi-a, tụ tập bạn bè tán gẫu, vừa nghe nhạc vừa uống cafe, Toán học, vật lý học, con gái (không thể thiếu thứ này, hehe)
Phương châm sống: Sống sao cho ngày mai đỡ ân hận là được rồi.Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Duy Khánh đã trở thành thành viên thứ 157!
Dưới đây là những thông tin về thành viên này:
Họ và tên: Nguyễn Duy Khánh
Tuổi : 23
Nơi ở: 207 Hoàng Văn Thụ , Nha Trang, Khánh Hòa
Email: khanh_duy757@yahoo.com
Sở thích : câu cá , đi picnic , giao lưu cùng bạn bè ...
Thành viên 166 Trần Đức Thiện


Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Trần Vũ Ngọc Toàn đã trở thành thành viên thứ 158!
Dưới đây là những thông tin về anh:
Họ và tên : Trần Vũ Ngọc Toàn
Sinh ngày : 03/7/1988
Nơi ở : 55 Minh Khai- Vinh- Nghệ An
Email: banvatoi3728988@yahoo.comChúng ta rất vui mừng được chào đón: Đặng Hoàng Long đã trở thành thành viên thứ 159 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Đặng Hoàng Long
Tuổi: 16
Nơi ở : 131 Huyền Trân Công Chúa TP. Vũng Tàu
Email: hoangtubachma_2195@yahoo.com.vn
Quan niệm về cuộc sống: sống là phải cố gắng không ngừng
Sở thích : nghe nhạc, cờ vua, bóng đáTổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Phạm Như Ngọc Tân đã trở thành thành viên thứ 160!
Dưới đây là những thông tin về anh:
Họ và tên : Phạm Như Ngọc Tân
Giới tính: nam
Tuổi : 23
Nơi ở : TPHCM
Email: tanpham_88@yahoo.com
Tôi yêu thích các trò chơi trí tuệ, những câu đố hốc búa, thích xem truyện trinh thám, các công việc tài chính.
Tôi là người vui vẽ, thân thiện, khi "chửi" ai thì người đó phải suy nghĩ rất lâu mới biết tôi "chửi" (có thể thay "chửi" bằng "nói xấu" :D)! thích gặp gỡ giao lưu với mọi người!
Về quan điểm sống thì tôi không phải là người quá tham vọng, tôi biết hài lòng với những gì mình có, tôi thích làm người khác cười, nhìn mọi người cười, tôi thích tự tạo hạnh phúc cho mình bằng những thứ đơn giản nhất...
Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Đoàn Quang Huy đã trở thành thành viên thứ 161 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
1. Họ và tên: Đoàn Quang Huy
2. Tuổi: 21/01/1987
3. Nơi ở: Xã Quyết Thắng - Thành phố Thái Nguyên - Việt Nam
4. Nghề nghiệp: Giảng viên - Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế & QTKD Thái Nguyên
5. Công việc hiện tại: Master Candidate in International Trade, Graduate School of International Studies, SoGang University, Seoul, South Korea
6. Sở thích: Lướt web, nghe nhạc, xem phim, chơi game, tìm hiểu về công nghệ, kinh tế,…
7. Quan điểm sống: Thuận theo tự nhiên, tùy cơ ứng biến
8. Tích cách: Hiền nhất xã hội ^_^
9. Câu cửa miệng: “Tập trung chuyên môn” ^_^
10. Đối với bạn bè: “If you wanna to cry, please cry on my shoulder...”
11. Email: hoangtuden109@gmail.comTổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Trần Thanh Huyền đã trở thành thành viên thứ 162!
Dưới đây là những thông tin về chị:
Họ và tên: Trần Thanh Huyền
Tuổi : 23
Nơi ở: 198/155 Trường Chinh_Thanh Xuân_Hà Nội
Email: huyentranthanh88@gmail.comChúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Quang Hải đã trở thành thành viên thứ 163 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Nguyễn Quang Hải.
Tuổi: sinh năm 1986.
Noi ở : Hà Nội
Email : thienhisau@yahoo.com.sg
Sở thích: Chơi các trò chơi giải đố như bài test IQ của VNIQ, mong được làm quen với các bạn cùng sở thích.
Bản thân: Làm việc online, hiện là admin cộng đồng của gamethuvn .net với nick name "Thiên Thanh Hi"
Thành viên 176 Cao Phương Thảo


Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Hoàng Thiện Nhật đã trở thành thành viên thứ 164 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Hoàng Thiện Nhật
Tuổi: 18
Nơi ở : Khu tập thể cầu đường 520 , KP5 , P.Phú Đông , TP.Tuy Hòa , Phú Yên
Email: hoangnhat001@gmail.comTổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Trần Thị Thu Trang đã trở thành thành viên thứ 165!
Dưới đây là những thông tin về thành viên này:
Họ và tên: Trần Thị Thu Trang
Tuổi : 21
Nơi ở: Đường Giải Phóng- quận Hai Bà Trưng- Hà Nội
Email: trantrang065@gmail.comChúng ta rất vui mừng được chào đón: Trần Đức Thiện đã trở thành thành viên thứ 166 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Trần Đức Thiện.
Tuổi: 22 (1989).
Quê quán: Quảng Bình.
Trú quán: TP. HCM
Email : tranducthien.vn@gmail.com
Tự giới thiệu về bản thân:
- Là một người cởi mở, dể gần ^^
- Khi đã lên kế hoạch gì thì cố gắng thực hiện bằng được mới thôi và rất ghét phải thay đổi kế hoạch.
- Đã tốt nghiệp trường Đại học Kinh Tế TP.HCM , nhưng thích tìm hiểu về chính trị và quân sự

Sở thích: Đọc sách, lướt web, chơi thể thao...
Quan điểm sống: nothing is imposible
Câu nói ưa thích: Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách
Và sở thích lớn nhất: thích được điên theo bản năng.Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Hoàng Việt đã trở thành thành viên thứ 167 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Hoàng Việt
Tuổi: 28
Nơi ở : 144/10 Lý chính Thắng, f7, q3, Tp HCM
Email: leonken@gmail.comTổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Thị Diệp đã trở thành thành viên thứ 168!
Dưới đây là những thông tin về thành viên này:
Họ và tên: Nguyễn Thị Diệp
Tuổi : 18
Nơi ở: Hà Đông , Hà Nội
Email: depcondangyeu@yahoo.com.vnChúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Vân Long đã trở thành thành viên thứ 169 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Nguyễn Vân Long.
Tuổi: 30.
Nơi ở: Hà Nội.
Email: longnguyenkts@gmail.com
Là người trầm tính, thích khám phá các trò chơi về trí tuệ, mong được kết bạn với tất cả mọi người
Thành viên 177 Vũ Duy Trúc


Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Dương Thị Thùy Nhu đã trở thành thành viên thứ 170!
Dưới đây là những thông tin về thành viên này:
Họ và tên : Dương Thị Thùy Nhu
Tuổi : 1990
Nơi ở : Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh
Email: thuynhu.libe@gmail.comChúng ta rất vui mừng được chào đón: Trần Lê Trọng Hùng đã trở thành thành viên thứ 171 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society
Dưới đây là đôi nét về anh:
Họ và tên: Trần Lê Trọng Hùngc
Tuổi: 19
Nơi ở : Tổ 14 phường Hoà An-Cẩm Lệ-Đà Nẵng
Email: pvd9@yahoo.com
Giới thiệu về bản thân:
Sở thích: chơi game, chơi đàn (thích chơi mọi loại đàn nhưng không có điều kiện).
Hiện đang là sinh viên đại học bách khoa Đà Nẵng khoa xây dựng dân dụng và công nghiệp. Vì mình khá là ít nói, bản thân cũng không có gì là nổi trội so với những người xung quanh. Nên mình thấy rất bất ngờ khi nhận được kết quả test iq sd15. Và càng bất ngờ hơn khi mình vừa đủ điều kiện để đc tham gia vào tổ chức "IQ cao Việt Nam". Mình hi vọng sẽ được giao lưu học hỏi với những người tài giỏi trên đất nước:D
Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Thu An đã trở thành thành viên thứ 172!
Dưới đây là những thông tin về anh:
Họ và tên: Nguyễn Thu An
Tuổi : 24
Nơi ở: 94 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
Email: thuan0701@yahoo.com.vn
Công việc hiện tại: kinh doanh thời trang Hàn Quốc, đồ lưu niệm, decor,..
Sở thích: đi mua sắm đồ lưu niệm, trang trí, làm đồ thủ công, ...Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Đỗ Mạnh Phú đã trở thành thành viên thứ 173 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Đỗ Mạnh Phú.
Tuổi: 27.
Nơi ở : Thái Bình
Email : domanhphu@gmail.com
Thành viên 179 Ngô Quốc Phong

Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Trương Nhật Quân đã trở thành thành viên thứ 174!
Dưới đây là những thông tin về thành viên này:
Họ và tên : Nguyễn Trương Nhật Quân
Tuổi : 24
Nơi ở : 13/14c Thống Nhất, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Email: killercom77@yahoo.comChúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Thị Bảo Quỳnh đã trở thành thành viên thứ 175 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Nguyễn Thị Bảo Quỳnh
Tuổi: 23
Nơi ở : Tân Phú, tp Hồ Chí Minh
Email: kitty.mylove05@gmail.comTổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Cao Phương Thảo đã trở thành thành viên thứ 176!
Dưới đây là những thông tin về thành viên này:
Họ và tên: Cao Phương Thảo
Tuổi : 23
Nơi ở: Hà Giang.
Email: tanpopo.thao@gmail.com
Giới thiệu bản thân: mình đang làm ở sở giao thông vận tải tỉnh hà giang. Mình khá là bừa bộn nhưng rất yêu động vật, mình rất vui khi trở thành thành viên của VNHiQ-II Rất mong được làm quen với các bạn
Sở thích: đọc truyện tranh, đi xe đạp
Sở trường: môn hình học
Sở đoản: các môn học thuộcChúng ta rất vui mừng được chào đón: Vũ Duy Trúc đã trở thành thành viên thứ 177 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Vũ Duy Trúc.
Tuổi: 17.
Nơi ở: Tổ 10, Khu phố 3, Thị trấn Vĩnh An, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai..
Email : thelovestucker@yahoo.com.vn
Giới thiệu bản thân:
Sinh nhật: 20-04-1994
Chỉ là một người bình thường như bao người trên đời !!

Sở thích:
Ăn thiệt nhiều, đi chơi zới bạn bè, quay rubik, Công Nghệ Thông Tin.
Quan điểm về cuộc sống:
Sống trong đời sống cần có một đống tiền!!!
Luôn cố gắng sống cho zui zẻ, sống theo đúng bản chất con người mình. Hát dở nhưng lại thích hát! @@
Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Hồ Văn Tuyền đã trở thành thành viên thứ 178!
Dưới đây là những thông tin về anh:
Họ và tên : Hồ Văn Tuyền
Tuổi : 22
Nơi ở : An Dương Hải Phòng
Email: tuyen.gui@gmail.comChúng ta rất vui mừng được chào đón: Ngô Quốc Phong đã trở thành thành viên thứ 179 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Ngô Quốc Phong
Ngày sinh : 19/10/1991
Nơi ở : 35/7 đường 13,khu phố 4,linh xuân,thủ đức,tp.HCM.
Nghề nghiệp: sinh viên trường ĐH Sư Phạm Kĩ Thuật TP.HCM.
Email: ultimate_1910@yahoo.com.vnTổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Vũ Mạnh Tuấn đã trở thành thành viên thứ 180!
Dưới đây là những thông tin về thành viên này:
Họ và tên: Vũ Mạnh Tuấn
Tuổi : 19
Nơi ở: Số Nhà 94 Tổ 19 Phường Phan Đình Phùng.Thành Phố Thái Nguyên.Tỉnh Thái Nguyên
Email: tuantktk1992@gmail.com
Giới thiệu bản thân:
Hiện đang học lớp 12 ở Trường THPT Đào Duy Từ TP Thái Nguyên
Nam:cao 1m71 nặng 62 kg,thuận tay phải,có tật cận thị

Sở thích:
- Nói chuyện với bạn gái
- Thích xem phim viễn tưởng,hành động,võ thuật,hoạt hình (rất thích anime)
- Thích uống cà phê sữa,bánh nhân thịt... (hơi mê ăn ^^)

Quan điểm về cuộc sống:
- Sống được nhiều người biết đến tài năng, đến khi chết vẫn được nhiều người biết đến
- Sống vì mọi người,đặt lợi ích số đông lên trên lợi ích cá nhân
- Sống phải có tiếng cười
- Sống phải có mái ấm gia đình làm chỗ dựa tinh thần

Ước muốn:
- Trở thành nhà kinh doanh trẻ,thành đạt
- Thành người giàu nhất Việt Nam

Thành viên 181 Lê Thị Thu Hương

Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Lê Thị Thu Hương đã trở thành thành viên thứ 181 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Lê Thị Thu Hương.
Tuổi: 20.
Nơi ở: Quảng Nam.
Email: maogahoa@yahoo.com.vn
Giới thiệu bản thân: Mình hiện là sinh viên năm 2 trường đại học Kinh Tế Đà Nẵng. Rất vui được làm quen với các bạn.Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Trần Quốc Cường đã trở thành thành viên thứ 182 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Trần Quốc Cường.
Tuổi: 18.
Nơi ở: Vượng Lộc,Can Lộc,Hà Tĩnh.
Email: cuong_now@zing.vn
Tự giới thiệu: mình là Cường-Cuong_NOW. sinh ngày 02-02-1993, ai quan tâm tới mình thì nhớ đi nha, bao giờ tới sinh nhật mình nhớ chúc đó naz!hihi!
Lúc này là 16h ngày 14-04-2011, nghĩa là chỉ còn khoảng 80 ngày nữa là mình lều chõng đi thi đại học. Mà do trước đây lười quá nên chưa đâu vào đâu cả.hihi,Nhưng chắc không sao đâu. còn 80 ngày nữa cơ mà!hihi, năm nay mình thi vào PVU- PetroVietNam University, và nếu đậu, mình sẽ là sinh viên khoá 001 của trường đại học sau này sẽ có vị trí hàng đầu châu Á, và sẽ là một trong những trường đại học có uy tín trên thế giới ở thì tương lai gần( nguồn: http://PVU.edu.vn), tương lai của mình sẽ là một kĩ sư kĩ thuật dầu khí! hihi, nhưng giờ phải học đã!

Sở trường: Làm lãnh đạo(Cấp 1 với cấp 2 mình là lớp trưởng đó nha.^^), Lập trình, ngủ, Đặt lời mới cho các bài hát( Bài nào không thuộc lời là toàn bịa ra hát.hihi),nhiều nhiều nữa,kể không hết^^...
Sở đoản, cái này cũng là điểm yếu: Không kiểm soát được những lúc "kẻ lười" làm loạn. đây là nguyên nhân khiến mình "thảm hại" như lúc này!có khi 2 tháng không đụng vào sách vở, toàn ngủ.
Ước mơ: Gần: Sinh viên của PVU
Xa hơn tí: Kĩ sư dầu khí PVN
Xa hơn nữa: Uỷ viên bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam
Xa: Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam
Xa tít chân trời: Thiết lập hệ thống Xã hội Chủ nghĩa trên toàn thế giới!
Châm ngôn:Sống là để yêu thương! multiman NOW!
Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Anh Huy đã trở thành thành viên thứ 183!
Dưới đây là những thông tin về chị:
Họ và tên : Nguyễn Anh Huy
Tuổi : 21
Nơi ở : P7, Q10, HCM
Email: langtuvodanh12476@yahoo.comChúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Tấn Tài đã trở thành thành viên thứ 184 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Nguyễn Tấn Tài
Tuổi: 25
Nơi ở : Đường 30/4, Phường 12, TP. Vũng Tàu
Email: nguyen_tantai318@yahoo.com
Và các thông tin khác: Bản thân mình cũng không có gì đặc biệt, chỉ thích ăn với ngủ. Vợ bắt test IQ trên VNHIQ mới biết mình cũng khá là thông minh.Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Ánh Dương đã trở thành thành viên thứ 185!
Dưới đây là những thông tin về anh:
Họ và tên: Nguyễn Ánh Dương
Tuổi : 19 ( 19/09/1992 )
Nơi ở hiện nay: Cầu Đất, Hoàn Kiếm, Hà Nội..
Quê quán: Thanh Oai, Hà Tây.
Email: nguyenanhduong1992@yahoo.com
Giới thiệu bản thân: Hiện là sinh viên năm thứ nhất khoa kỹ thuật công trình Đh Thủy LợiChúng ta rất vui mừng được chào đón: Trần Minh Trí đã trở thành thành viên thứ 186 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Trần Minh Trí.
Tuổi: 21.
Email : tran_tri919@yahoo.com
Nơi ở: Phan Thiết, Bình Thuận
Quan điểm sống : Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ ^^Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Hoài Thương đã trở thành thành viên thứ 187!
Dưới đây là những thông tin về thành viên này:
Họ và tên : Nguyễn Hoài Thương
Tuổi : 23
Nơi ở : Sơn Tây, Hà Nội
Email: hthuong.bk@gmail.com
Thành viên 188 Đặng Hồng Phong

Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Đặng Hồng Phong đã trở thành thành viên thứ 188!
Dưới đây là những thông tin về anh:
Họ và tên: Đặng Hồng Phong
Tuổi : 23
Nơi ở: Số 01 bờ hồ Khu Tập Thể Mang Cá Nhỏ - P. Phú Bình – TP. Huế
Email: dhphong87@gmail.comTổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Ngô Minh An đã trở thành thành viên thứ 189!
Dưới đây là những thông tin về anh:
Họ và tên : Ngô Minh An
Tuổi : 20
Nơi ở : TP. Hồ Chí Minh
Email: robbey.ftu@gmail.comChúng ta rất vui mừng được chào đón: Trương Dũng đã trở thành thành viên thứ 190 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Trương Dũng
Tuổi: 23
Nơi ở : Thôn Phú Lộc, Đại An, Đại Lộc, Quảng Nam
Email: trdungqn@gmail.com
Thành viên 191 Đỗ Quang Tứ

Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Đỗ Quang Tứ đã trở thành thành viên thứ 191!
Dưới đây là những thông tin về anh:
Họ và tên: Đỗ Quang Tứ
Tuổi : 23 (05-09-1988)
Nơi ở: Thanh Xuân - Hà Nội
Email: doquangtu1988@gmail.com
Giới thiệu bản thân : Hiện đang là sinh viên năm cuối trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội
Sở thích : Kinh doanh, thể thao, đồ công nghệ...Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Quốc Anh đã trở thành thành viên thứ 192 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society!
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Nguyễn Quốc Anh.
Tuổi: 22.
Nơi ở: Hà Nội.
Email: quocanhonline89@gmail.com
Giới thiệu bản thân: Là một con người đơn giản, ham học hỏi, thích giao lưu.
Quan điểm cuộc sống: "Một người dù hoàn hảo đến đâu thì khi mua một chiếc bút chì cũng phải kèm theo một cục tẩy."
Thành viên 193 Hồng Phước Thạnh

Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Hồng Phước Thạnh đã trở thành thành viên thứ 193 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society
Dưới đây là đôi nét về thành viên này:
Họ và tên: Hồng Phước Thạnh
Tuổi: 21
Nơi ở : Cần Thơ
Email: hpthanh33@student.ctu.edu.vn
Nghề nghiệp: Sinh Viên Kế Toán Đại Học Cần Thơ
Sở thích: Đá banh, chơi gameTổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Quang Linh đã trở thành thành viên thứ 194!
Dưới đây là những thông tin về chị:
Họ và tên: Nguyễn Quang Linh
Tuổi : 18 (24/1/1993)
Nơi ở: Hà Nội
Email: chocozaj_1993@yahoo.com.vn
Giới thiệu bản thân: vui vẻ. thích đùa :))
Sở thích : du lịch, trò chơi mạo hiểm, bơi.
Rất mong được làm thành viên của VNHiQTổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón Nguyễn Ngọc Hà đã trở thành thành viên thứ 195!
Dưới đây là những thông tin về thành viên nữ này:
Họ và tên : Nguyễn Ngọc Hà
Tuổi : 20
Nơi ở : Thuận Thành, Bắc Ninh
Email: nnh136@yahoo.com


Syndicate content
mensa iq test | mensa test