Nguyễn Mậu Tráng

Viet Nam high IQ society thành viên 43:

1. Tên: Nguyễn Mậu Tráng
2. Tuổi: 16 tuổi
3. Địa Chỉ: Kim Nỗ - Đông Anh - Hà Nội
4. Email: ginger_candy_ko_cay@yahoo.com.vn
Giới thiệu :
Học sinh trường THPT Vân Nội
Sở thích : đọc sách và chơi game chiến thuật
Quan điểm cuộc sống: khi ta hướng về phía ánh sáng bóng tối sẽ ngả về phía sau.

mensa iq test | mensa test