Bùi Quang Minh

Viet Nam high IQ society thanh viên 32:


Thành viên Bùi Quang Minh

Họ và tên: Bùi Quang Minh
Tuổi: 15
Nơi ở: Tân Phú, TPHCM
Email: minh_cl@yahoo.com.vn
Nơi học: THPT Chuyên Lê Hồng Phong

mensa iq test | mensa test