Đặng Việt Thanh

Viet Nam High IQ Society thành viên 530:

Họ tên: Đặng Việt Thanh
Năm sinh : 1982
Nơi ở: Thanh Hóa
Sở thích : Đọc sách, học ngoại ngữ biết 3 ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Trung, Tiếng Pháp nhưng không thông thạo tiếng nào cả...:D

Email : dangvietthanh@hoaphat.com.vn.

mensa iq test | mensa test