Bùi Lê Minh Phương

Viet Nam High IQ Society thành viên 458:

1. Họ và tên: Bùi Lê Minh Phương
2. Năm sinh: 1988
3. Nơi ở: TPHCM

Email: vuphinhi@yahoo.com.vn

mensa iq test | mensa test