Tô Xuân Đạt

Viet Nam High IQ Society thành viên 400:

1. Họ và tên: Tô Xuân Đạt
2. Năm sinh: 1996
3. Nơi ở: Lý Nam Đế, Hà Nội

Email: tranphantrung95@yahoo.com

mensa iq test | mensa test